Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mukaddime-Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mor loozor manastırı

Yazar kurumları :
Celal Bayar Ünv. Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
402
DOI :
Özet Türkçe :

Mor Loozor Manastırı, Midyat’ın Habsnas (veya Habsus, yeni adı Mercimekli) Köyü’ne yaklaşık 1 kilometre mesafedeki bir tepe üzerindedir. Manastırın kuruluş tarihi ve kurucusu kesin olarak bilinmemekle beraber, bazı kısımları V-VI. yüzyıla tarihlenmiştir. Kurucusu veya yenileyicisinin Şamun dı-Zeyte olduğu yüksek ihtimal dâhilindedir. Manastırın uzun süredir kullanılmıyor olması, zamanında gerekli bakımın da yapılmaması, büyük tahribata sebep olmuştur. Manastırın en önemli özelliği ise Tur Abdin bölgesinde hiçbir manastırda olmayan, Doğu Hristiyanlığı tarihinde çileci-sütuncular tabir edilen Stylites (Amudiler)lere ait bir inziva kulesine sahip olmasıdır.

Özet İngilizce :

The Mor Loozor Monastery is on the top of a hill, a few kilometers from the village of Habsnas (or newly named Habsus) in Midyat. Although the date of foundation and the founder are not known precisely, some parts of it are thought to date back V. and VI. centuries AD. It is most likely that the founder or the one who restored the monastery is Şamun dı-Zeyte. The fact that it has not been in use for a long time and that it hasn’t been restored in time have caused much damage. The most distinguishing characteristic of the monastery is that it has a sanctum tower which is unique in the area of Tur Abdin and belongs to the Stylites (Amudis) called in the history of the Eastern Christianity as (Çileci – Sütuncu) hermitic.

Anahtar kelimeler :

,

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :