Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mukaddime-Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mardin’deki tarihi köprüler üzerine bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Dicle Ünv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi1, Van Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu2
Görüntülenme :
640
DOI :
Özet Türkçe :

Mardin ilk çağlardan günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu medeniyetlerden günümüze çeşitli mimari eserler kalmıştır. Bu yapıların önemli bir grubunu oluşturan köprülerden Mardin ilinin sınırları içerisinde günümüze ulaşan sekiz köprü ele alınmıştır. Köprülerden ikisi Kızıltepe’de, üçü Savur’da ikisi Nusaybin’de biri ise Dargeçit’de yer almaktadır. Bunlar Roma, Artuklu ve Osmanlı dönemlerinde inşa edilmiş olup, her bir yapı dönemlerinin mimari özelliklerini üzerinde taşımaktadır. Dara I. Köprü ve Dara II. Köprü Roma dönemine ait eserlerdir. Kızıltepe İlçesi’ndeki Dunaysır Köprüsü ile Harzem Köprüsü, Artuklu döneminde inşa edilmiştir. Savur İlçesi’nde bulunan Başkavak (Ahmedi) Köyü Köprüsü, Hisarkaya Köyü Köprüsü, Sürgücü Ahmet Ağa Köprüsü ile Dargeçit İlçesi’ndeki, Dargeçit Köprüsü ise, Osmanlı döneminden kalmadır. Yapılan bu çalışma kapsamında sekiz köprü kısaca tanıtılmış ve bunların köprü mimarisi içerisindeki yeri belirlenmeye çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Mardin, from the first centuries to present, has been the host of many civilizations and these civilizations have left various architectural works. Among these structures eight bridges, surviving up to now, constituting a significant group within the boundaries of the province of Mardin, have been addressed. Two of these bridges are located in Kiziltepe, three of them are in Savur, two of them is in Nusaybin, one of them is, however, located in Dargeçit. Built during the Roman, Artukid and Ottoman periods, they possess the architectural characteristics of each period. Dara I Bridge and Dara II Bridge are the works belonging to Roman period. Dunaysır Bridge and Harzem Bridge, located in Kiziltepe, were built in the Artukid period. Baskavak Bridge Village, Hisarkaya Village Bridge, Surgucu Ahmet Aga Bridge located in District Savur and Dargeçit Bridge located in Dargeçit which are are from the Ottoman period. Within the scope of these studies, eight bridges have been briefly introduced and their place in the bridge architecture has been tried to determine.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :