Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mukaddime-Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kürtler’de sosyal ve siyasal örgütlenme: aşiret

Yazar kurumları :
Harran Ünv. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
390
DOI :
Özet Türkçe :

Aşiret türü toplumsal ve siyasal örgütlenmeler; ekonomik ihtiyaçların karşılanması, dış tehlikelere karşı can güvenliğinin sağlanması gibi gereksinimler sonucu oluşturulmuş organizasyonlardır. Günümüzde toplumların birçoğu bu tür örgütlenmeleri aşmış olmakla birlikte Kürt toplumunun toplumsal örgütlenmesi hala büyük ölçüde bu örgütlenmeye dayanmaktadır. Çok farklı iklim ve fiziki özelliklere sahip, geniş bir coğrafyada yaşayan Kürt aşiretleri üzerine farklı bölgelerde yapılmış çalışmalara bakıldığında, bütün çalışmalarda aşiretlerin tümünün aynı anlam içeriğine sahip - bazı küçük farklılıklar olsa da - katmanlardan (aşiret, kabile, sülale, aile) oluştukları görülmektedir. Bununla birlikte her aşiretin, katmanları için kullandığı terminolojinin ise değiştiği tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Social and political organizations like tribes, are organizations that have been established due to requirements such as meeting economical needs, providing security of life against external threats. Today, altough many societies have gone beyond such kind of organizations, the social organization of Kurdish society is, to a large extent, still based on this. Considering the studies conducted in different areas, onn Kurdish tribes that live in a large geographical line having very different climates and physical features, it has been noted in all studies that all of the tribes are comprised of segments (tribe, clan, lineage, family) that have the same - in spite of minor differences - meaning scopes. However, it has been detected that the terminology used by each tribe for their segments change.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :