Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mukaddime-Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kur’an açısından kentlerin yıkılışı

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
450
DOI :
Özet Türkçe :

Kur'ân, insanlara dünya ve ahiretin huzur ve saadetinin yolunu göstermektedir. İnsan, bu mutluluğu yakalamak için kendisine düşen maddi ve manevi tüm görevleri yerine getirmek mecburiyetindedir. Kentler, Kur'ân'da "Medine, karye, beled," ve benzeri isimlerle anılmaktadır. Kentlerin korunması, maddi olmaktan ziyade manevi şeylere dayanmaktadır. Kentlerin yıkılışına sebep olan şeyleri, inkâr ve inançsızlık, ahlaksızlık, zulüm, azgınlık, şımarıklık ve benzeri başlıklar altında değerlendirebiliriz. Bunların tümü, manevi konulardır. Allah, her zaman için toplumları yıkılmaya sebep olan şeylerden korunma hususunda uyarıcılar göndermiştir. Allah tarafından kendilerini uyarmak üzere gönderilen elçilere inanan ve onlara uyan toplumlar, hep mutlu ve huzurlu olmuşlar ve uzun süreli yaşamışlardır. Allah'ın gönderdiği elçilere inanmayan, onları dinlemeyen, onları inciten inkârcı ve zalim toplumlar ise, çok geçmeden yıkılmış, yaşadıkları kentleriyle beraber yok olup gitmişlerdir. Buna "sunnetullah" diyoruz. Yani Allah'ın kanunu budur. Böyle bir uygulama, Allah'ın kanununun gereğidir. Allah'a, dolayısıyla O'nun gönderdiği elçilerine ve kutsal kitaplarına inanan insanlar olarak bizim bu konudaki maddi manevi tüm görevlerimizi hakkıyla yerine getirmeye çalışmamız gerekmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Koran, teach man to be saved at world and at the other world. The man, has to do his all duties fort this happiness. Towns, are named "Medine, karye, beled, umran, hadaret" and like them in the Koran. To save the towns, is spiritual much than material. Oppression, unfaimess, sauciness, unbelief, immoraity and things like them are reasons for town's destroing. All them, are spiritual. Allah, alveys sand prophets to awake men. Who comlianced this messac has escaed and others had destroyed with their towns. We beliv in Allah, prophets and Kran so we have to do oure all duties.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :