Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mukaddime-Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Heidegger’s encounter with metaphysics

Yazar kurumları :
Mardin Artuklu Ünv. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü1
Görüntülenme :
342
DOI :
Özet Türkçe :

In this article, we intrepret Heidegger's views concerning metaphysics. Metaphysics, for Heidegger, is, at bottom, an experience and an understanding of Being before it is a
discipline or a form of philosophizing. But it is not an ordinary experience of Being; it is an experience of Being which has determined the Western tradition and its historical movement as a whole. The eventual destination of this historical movement is a consummated nihilism. Nihilism is the end of the way: we today are standing at such an end. For Heidegger, the future of humanity depends on facing the threat of nihilism "appropriately", i.e appropriately to Being itself. Way out of nihilism is possible only through the flourishing of an understanding of Being in us that springs from and corresponds to the authentic essence of Being. And this can happen only by way of appropriating the question of Being in the essential realm of thinking.

Özet İngilizce :

Bu çalışmada, Heidegger'in metafiziğe ilişkin fikirlerini yorumluyoruz. Metafizik, Heidegger için, bir felsefe disiplini ve bir felsefe yapma biçimi olmadan önce, en temelde, bir varlık deneyimi ve algısıdır. Ancak o, herhangi bir varlık deneyimi değildir; Batı geleneğini ve Batının tarihsel hareketini, bir bütün olarak, belirlemiş olan bir varlık deneyimidir. Bu tarihsel hareketin vardığı nihai nokta nihilizmdir. Nihilizm, yolun sonudur: bugün yolun sonunda bulunmaktayız. Heidegger için insanlığın insanlık olarak geleceği bu nihilizmi aşıp aşamayacağına bağlıdır. Nihilizmden kurtuluş varlığın kendi asli özüne uyan/ uygun bir varlık algısının bizlerde inkişafı ile mümkündür. Ve bu ancak düşünmenin özsel alanında varlık sorusunu üstlenmek yoluyla gerçekleşebilir.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :