Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mukaddime-Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gırnata’nın işgali (1492) sonrasında endülüs’teki müslümanların

Yazar kurumları :
Mardin Artuklu Ünv. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
444
DOI :
Özet Türkçe :

Gırnata'nın işgal edilmesiyle (1492), Endülüs Müslümanlarının 8 asır süren İspanya hakimiyetleri sona erdi. İspanyolların "megali ideası" olarak görülen Endülüs'ü yeniden ele geçirme, "Reconquista" hareketinin askerî ve siyasî evresi tamamlanmış oldu. Gırnata Müslümanlar'ın mal, can ve nesil emniyetini garanti altına alan bir anlaşma ile Hıristiyanlara teslim edildi. Fakat bir süre sonra (1499) İspanyol yönetimi İspanya'da "tek din" ve "tek ulus" politikaları doğrultusunda harekete geçti. Bu makalemizde, İspanyol Katolik Devleti'nin ifade edilen politikası doğrultusunda Endülüs Müslümanlarının asimile süreçlerini ve bu süreçte başvurduğu yol ve yöntemlerin neler olduğu üzerinde duracağız. Hıristiyanlaştırma sürecinin İspanyol yönetim mercilerinin tümü (devlet, kilise, engizisyon) tarafından ısrarla sürdürülen bir faaliyet olduğunu ortaya koymaya çalışacağız. Bu konuda İspanyol krallığı tarafından yayımlanan fermanların asıl hedefinin İslâm'ın Endülüs Müslümanlarının sosyo-kültürel, iktisadî ve dinî yaşamlarından uzaklaştırılması olmuştur.

Özet İngilizce :

With the occupation of Granada in 1492 the soverignty of Andalus Muslims for eight ages in Spain had concluded. İn this manner, Reconquista moviment's which is started by Spanish State militarel and political period was completed. According to delivery agreement the safety of Granada Muslims body, material and generation was delivered to the Spanish Kingdom. However, after a short time the Spanish Kindom in Spain acted to create only one religion and nation. İn this purpose the Spain Kingdom started to assimilate Andalus Muslims. The most important of assimilation medium became edicts issued was to take İslam away from the Andalus Muslims' economical, social and cultural life.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :