Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mukaddime-Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Entegre ve sürdürülebilir bir kalkınma anlayışı ile gap

Yazar kurumları :
Mardin Artuklu Ünv. Turizm Otelcilik Bölümü1
Görüntülenme :
375
DOI :
Özet Türkçe :

Gelişmenin bütün nimetlerinden her ülkenin, hatta aynı ülke içinde her bölge halkının eşit seviyede yararlanamadığı gerçeği Türkiye'de de kendisini büyük oranda hissettirmektedir. Batı bölgelerinin değişik avantajlarından faydalanma düşüncesiyle, sanayinin hemen hemen tamamına yakını bu bölgelerde yatırım yapmaktadır. Bu durum da, ülkedeki mevcut bölgeler arası dengesizliklere kaynaklık eden temel etkendir. Türkiye de Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan geri olduğu bir gerçektir. İşte Güney Doğu Anadolu Projesi de bu gerçekten hareketle düzenlenmiş, Türkiye'nin en kapsamlı, entegre projesidir. Bu proje ile amaç; Dicle ve Fırat Irmakları üzerinde yapılacak barajlardan elektrik üretiminin yanı sıra, bölgenin sulanabilir bütün arazilerini suya kavuşturmak ve bölge halkını sosyal ve ekonomik açıdan ileri bir yaşam düzeyine kavuşturmaktır. Bu makalede GAP'ın Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelindeki yatırım durumu analiz edilmiştir.

Özet İngilizce :

The fact that countries and even people of different regions in a country cannot benefit from development equally can be obviously seen in Turkey. With the aim of using various advantages of western regions industrial investments have been mostly made in those regions. This situation is the main reason for the current inequality among regions. It is a fact that in Turkey Eastern Anatolia Region and Southeastern Anatolia Region are less developed both economically and socio-culturally. GAP is the most comprehensive and integrated project in Turkey which is designed by considering that fact. The aim of this project is to provide economically and socially better lives for people of the region by constructing dams on Dicle and Fırat rivers to generate electricity and to irrigate all lands that are arable. This paper analyzes GAP's investments in Southeastern Anatolia Region in general.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :