Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mukaddime-Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitim kurumlarının başarısı açısından kalitenin önemi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Harran Ünv. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
361
DOI :
Özet Türkçe :

İnsan, yaşamını devam ettirdiği sürece her zaman en iyiye, en güzele, en faydalıya ulaşmaya çalışmaktadır. Yaşamını en üst düzeyde sürdürme isteği, insanları çeşitli arayışlara itmektedir. Eğitim, yönetim, siyaset, ekonomi, sağlık, sanat ve birçok alanda yapılan bu arayışlar doğrultusunda yapılan çalışmalar, değişen dünyanın değişen dinamiğine ayak uyduracak bir nitelikte olma gerekliliğiyle şekillenerek kendini göstermektedir. Eğitimin yaşam süreci içinde önemli bir yere sahip olması, eğitimde en iyiye ulaşma çabalarının süreklilik göstermesinde birincil etken olmaktadır. Kalite kavramı ve onun eğitim örgütlerinde uygulanmasının bir yansıması olan 'Kalite Okulları' düşüncesi bu çabanın bir ürünüdür. Bu düşünce değişimci, ilerlemeci ve gelişimci bir anlayışa sahiptir. Bu çalışmada, eğitimde kaliteyi yakalamak için eğitimi etkileyen birçok unsur kalite açısından incelenmeye çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Human being tries to attain the best, the most beautiful, the most useful as long as he continues his life. The inclination for keeping up their life on the top level compels people for various searchs. The studies carried out under the direction of these searchs on education, management, politics, economy, health, art and several fields distinguish themselves formed with the necessity of keeping pace with the changing world's changing dynamics. Education's having an important place in the course of live is the primary factor in the continuity of striving for the best in education. The concept of quality and the thought of 'Quality Schools' which is the reflection of its application on the educational organizations are the products of those efforts. This thought has a changeable, progressive and improving understanding. In this study; in order to getting hold of the quality many elements that affect the education are tried to examine from the point of quality.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :