Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mukaddime-Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Anadolu’da müslümanlara karşı ilk haçlı yapılanması (bizans – seyfüddevle el- hamdânî mücadelesi)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Diyanet İşleri Başkanlığı1
Görüntülenme :
330
DOI :
Özet Türkçe :

İslâmiyet'in, Hıristiyanlığın aksine büyük bir süratle yayılması, Müslümanların Suriye, Filistin ve Anadolu'ya hâkim olmaya çalışması, Bizans İmparatorluğunu ciddi bir şekilde endişelendirmişti. Bu yüzden Bizans İmparatorluğu, hem İslâmiyet'in yayılışını durdurmak hem de Müslümanların Anadolu'ya hâkim olmalarını engellemek için yoğun bir çaba içerisine girmiştir. Haçlı seferleri öncesinde Bizans ile yapılan bu mücadelenin İslam toplumu üzerindeki etkileri ve İslam tarihi açısından da önemi büyük olmuştur. Özellikle Bizans ile mücadelenin, Hz. Ömer döneminin son zamanlarına kadar Hıristiyan yapısını korumuş bir hanedanlık olan Hamdânîler tarafından yapılması ayrıca önem arz etmektedir. Çalışmamız, Seyfüddevle'nin Bizans İmparatorluğu ile yaptığı mücadele sonucunda, Bizans İmparatorluğunun Sevfüddevle'ye karşı bir Haçlı yapılanmasına gittiği süreci içermektedir.

Özet İngilizce :

Rapidly expansion of Islam contrary to Christanity and the Muslım's attempts to dominate Syria, Phalestine and Anatolia, seriously concerned Byzantine Empire. Because of this, Byzantine Empire has begun to show intense effort both to stop the spread of Islam and to prevent the domination of Anatolia by Muslims. This struggle against Byzantine before the Crusades has important effects on both Community and history of Islam. In particular, the fact that this fight against Christianity made by Dynasty of Hamdaniler that maintained Christianity until the last period of Hz.Ömer is made the issue more important. This study include the period of formation of Crusades by Byzantine Empire against Seyfüddevle after the struggle of Seyfüddevle with Byzantine.

Anahtar kelimeler :

,

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :