Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Yıl 2013 , Cilt 6 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yeni türk ticaret kanunu ile tfrs/ tms konusunda getirilen yenilikler ve ordu ili muhasebe meslek mensuplarının bakış açılarını değerlendirmeye yönelik bir uygulama

Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü1, Ordu Üniversitesi, Fatsa MYO, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü2
Görüntülenme :
455
DOI :
Özet Türkçe :

Dünya ekonomisindeki globalleşme ile birlikte ortaya çıkan muhasebe sistemlerindeki uyum ihtiyacı nedeniyle ülkemizde de bu konuda çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Bu çalışmalardan biri olan Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ile muhasebe ve finansal raporlama faaliyetlerinin dünya standartlarına ulaştırılması hedefi büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Söz konusu yeniliklerin uygulama aşamasındaki sonuçlarını ilk olarak değerlendirecek olan muhasebe meslek mensuplarının algıları son derece önemlidir. Bu nedenle bu çalışmada, Ordu ili bölgesinde faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarının 6102 sayılı Yeni TTK ile muhasebe standartları konusunda getirilen yeniliklere bakış açıları incelenmiştir. Bunun için yapılan anket çalışması istatistiki testler kullanılarak değerlendirilmiş ve elde edilen sayısal sonuçlar literatür araştırması ile desteklenerek yorumlanmıştır.

Özet İngilizce :

With the globalization in the world economy, studies have been initiated in Turkey as a result of the emerging need for harmonization of accounting systems. The objective regarding to reach international standards of accounting and financial reporting activities has been highly achieved with the new commercial code which came into force in July, 2012. The perceptions of accounting profession members who are the first to asses the results of the reforms being applied are extremely important. Therefore, in this study, the perceptions of professional accountants in Ordu Province regarding the reforms in the No: 6102 Turkish Commercial Act were examined. The data collected with the questionnaire surveys were analyzed by statistical analysis techniques and the results were evaluated according to previous studies.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :