Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Yıl 2013 , Cilt 6 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ufrs, vuk ve diğer maliyet hesaplama sistemlerine göre birim maliyet yaklaşımı

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF1
Görüntülenme :
696
DOI :
Özet Türkçe :

İşletmelerin uygulayacakları maliyet hesaplama sistemleri farklı amaçlara hizmet etmektedir. İşletmeler kendi amaçları doğrultusunda, yöneticilerin karar verme ve kontrol sürecine katkıda bulunan ve aynı zamanda yasal uygulamalar ile örtüşen bir hesaplama sistemini benimseyeceklerdir. Maliyetler ve maliyet hesaplama sistemleri farklı açılardan sınıflandırılmaktadırlar. İşletmenin üretim biçimi, üretilen mamullerin yapısı, kullanılan teknoloji ve bunun gibi birçok farklı etmen maliyet hesaplama sistemi etkilemektedir. Çalışmamızda, kapsamına göre maliyet hesaplama sistemleri inceleme konusu yapılmıştır. Vergi Usul Kanunu ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'nın maliyetlerin hesaplanmasına ilişkin farklı görüşlerinin, birim maliyet üzerinde yarattığı etkiler ortaya koyulmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

Businesses will use cost accounting systems in different purposes and for their own purposes, will adopt a calculation system that contributes to managers' decision-making and control process. At the same time this system should be coincide with the legal applications. Costs and cost accounting systems are classified from different perspectives. The entity mode of production, the structure of manufactured goods, technology and many different factors affect the cost accounting system. In this study, cost accounting systems according to scope have been reviewed. It was tried to put the effects of the different views between Tax Law and IFRS for the cost calculation on unit cost.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :