Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Yıl 2013 , Cilt 6 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ttk, tms/tfrs, vuk düzenlemeleri ve maliyet denetimi

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe – Finansman Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
686
DOI :
Özet Türkçe :

Türk Ticaret Kanunu'na göre bağımsız denetimin Türkiye Denetim Standartları'na göre yapılması esastır. Bu standartlar, finansal tabloların Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığının denetimine yöneliktir. Bununla birlikte yine Türk Ticaret Kanunu, muhasebe kayıtlarının tutulmasında Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine uyulmasını gerektirmektedir. Birbirlerinden farklı ilke, esas ve hükümler içeren bu düzenlemeler, üretim işletmelerinde yapılacak maliyet denetimi açısından özellikli konular ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmada; maliyetlerin hesaplanması ve raporlanması açısından özellik taşıyan bazı önemli konular ele alınarak, bağımsız denetim kapsamında yapılacak maliyet denetimine dikkat çekilmeye çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

According to the Turkish Commercial Code (TCC), the audit of the financial statements shall be performed in accordance with Turkish Auditing Standards. Those standards' aim is to determine whether the financial statements are presented in accordance with the Turkish Accounting / Financial Reporting Standards. However, again, the TCC requires the accounting records to be in compliance with the Uniform Accounting System and Tax Procedure Law. The differences between these regulations raise specific issues about cost audit in manufacturing firms. In this study, some important issues in calculation and reporting of costs are considered to withdraw attention to cost audit.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :