Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Yıl 2013 , Cilt 6 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Derneklere bağli yardimlaşma sandiklarinda muhasebe uygulamalari; atatürk üniversitesi mensuplari yardimlaşma ve dayanişma derneği yardimlaşma sandiği örneği

Yazar kurumları :
Düzce Üniversitesi1
Görüntülenme :
591
DOI :
Özet Türkçe :

Yardımlaşma Sandıkları, derneklerin bünyesinde kurulan ve derneğe üye kişilerin kendi aralarında bazı zaruri ihtiyaçlarını uygun koşullarda temin etmek  amacıyla oluşturdukları  tüzel  kişiliğe  haiz  olmayan  topluluklardır. Derneklere bağlı sandıklar, 5253 sayılı Dernekler Kanunun 12. maddesine istinaden  kurulurlar.  Yardımlaşma Sandıkları,  muhasebe  uygulamaları açısından  mali  büyüklükleri  ne  olursa  olsun bilanço  esasına  göre  defter tutarlar.  Bu  defterlerin  tutulma  usulü  ve  mali raporlanması, Vergi  Usul Kanunu  ile  Muhasebe  Sistemi  Uygulama  Genel Tebliğleri esaslarına göre  yapılır.  Bu  çalışmada  derneklere  bağlı  yardımlaşma  sandıklarında muhasebe uygulamalarının ne şekilde yapılacağı üzerinde durulmuş olup Erzurum’daki Üniversite Mensupları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yardımlaşma Sandığındaki muhasebe uygulamalarına yer verilmiştir. 

Özet İngilizce :

Charity  Funds  that  established  within  the  associations  and  formed  in order to ensure some of the essential needs of the each other members of  an  association under  suitable  conditions  are  communities  without legal personality. Charity Funds related with associations are established based  on  12.  article  of numbered  5253   Law  on  Associations.  Charity Funds  bookkeeps  based  on balance  sheet  procedures,  regardless  of their  financial  growth  in  terms  of accounting  practices.  Procedures  of bookkeeping and financial reporting of these books are made on the basis of Tax Procedure Law and Accounting System Implementation Overview Papers. This study, emphasized on how to do accounting practices at the Charity Funds Related With Associations and accounting practices at the Association of Ataturk University Members Aid and Solidarity Charity Fund in the Erzurum has been given. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :