Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Yıl 2013 , Cilt 6 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Canli varliklarda değer tespiti ve muhasebeleştirilmesi

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi1, KSU Kahramanmaraş MYO2
Görüntülenme :
526
DOI :
Özet Türkçe :

TMS41 standardı(IAS41), Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından 2000 yılında yayımlanmış ve standardın 2003 yılından itibaren yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. Türkiye’de standart,“TMS 41 Tarımsal Faaliyetler Standardı” adıyla Türkçeye tercüme edilerek 31.12.2005 tarihinden itibaren  yürürlüğe  girmiştir. Standardın  amacı,  tarımsal  faaliyetlerle  ilgili muhasebeleştirme ve raporlama esaslarını belirlemektir.Canlı varlık ve tarımsal ürünlerin büyüme, üreme, bozulma ve çürüme gibi durumlarla biyolojik dönüşüme sahip olması, tarımsal faaliyetlerde değerleme konusunu önemli hale getirmektedir. Tarımsal faaliyetlerle ilgili canlı varlık, hasat noktasındaki tarımsal ürünler ve devlet yardımlarının muhasebeleştirilmesi konularında uygulanan standart,canlı (biyolojik) varlıkların ve hasat noktasındaki tarımsal ürünlerin gerçeğe uygun değerle değerlenmesini, gerçe-ğe uygun değerdeki değişikliklerin de dönemin faaliyet sonucu olarak gelir tablosunda raporlanmasını temel almıştır. Bu çalışmada TMS41 kapsamında değerleme konusu ele alınmış ve canlı varlıkların gerçeğe uygun değer yaklaşımıyla değerlemesi örnek uygulamalarla incelenmeye çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

TMS 41 standard (IAS41) was published in 2000 by the International Accounting Standards Board and it was stated that the Standard would come into force from 2003. The standard, was translated into Turkish Language as“TMS41 Standard for Agricultural Operations” and entered into force on 31.12.2005 in Turkey. The purpose of this standard is to define the principles for accounting and reporting related to agricultural activities. Valuation is  becoming  more  important  in agricultural  activities  since  biologicalassets  and  agricultural  products  have biotransformation  such  as  growing, breeding, spoiling and rotting. The Standard which is applied on biological  assets  of  agricultural  activities,  agricultural products  before harvest, and recognition of government support was based on a real valuation of biological assets and agricultural products at the time of harvesting and reporting real values of changes as an operation result of the period on an in come table. In this paper, valuation is discussed within the scope of TMS 41 and valuation of biological assets by a realistic value approach is examined by sample applications.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :