Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 50

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yeni türk ticaret kanunu kapsamında muhasebe meslegini ilgilendiren genel düzenlemeler

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi İİBF İsletme Bölümü Muhasebe ve Finansman ABD1
Görüntülenme :
413
DOI :
Özet Türkçe :

Avrupa Birligi uyum yasaları çerçevesinde, yaklasık ellibes yıldır yürürlükte bulunan eski Türk Ticaret Kanunu yerini 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilen ve 14 Subat 2011 tarihinde T.C. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni Türk Ticaret Kanunu'na bırakmıstır. Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda muhasebe meslegini ilgilendiren muhasebe kayıt düzeni ve ilkeleri ile özellikle finansal raporlama ve bagımsız denetim konusunda yeni düzenlemeler yer almaktadır. Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte Türkiye'de finansal raporlamada, muhasebe uygulamalarında ve bunlarla ilgili standartlar yayınlamada tek söz sahibi kurum olarak Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu yetkilendirilmistir. Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun muhasebe meslegini ilgilendiren düzenlemelerinin yürürlük tarihi 1 Ocak 2013 olup, ilgili düzenlemeler bu çalısma kapsamında incelenmistir.

Özet İngilizce :

Within the framework of European Union Adjustment Law, about fifty-five years old Turkish Commercial Code has been replaced by the new Turkish Commercial Code which is accepted on January 13, 2011 and published in the Official Journal of Turkish Republic on February 14, 2011. In the new Turkish Commercial Code, new regualations concering accounting profession, especially about the formation and principles of accounting records, financial reporting and independent auditing. With the Turkish Commercial Code, Turkish Accounting Standards Board is authorized as the only institution for financial reporting, accounting practices and publishing relevant standards in Turkey. New Turkish Commercial Code Regulations, concerning the accounting profession of which the effective date is on January 1, 2013, are examined in this study within this scope.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :