Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 38

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yabancı yatırımcıların türkiye’deki yatırım tercihlerinin araştırılması

Yazar kurumları :
Çukurova Üniversitesi, İİBF1
Görüntülenme :
457
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, yabancı yatırımcıların, Türkiye’deki yatırım tercihlerinin belirlenmesidir. Çalışmada, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan Türkiye’nin en büyük ve ikinci büyük 500 şirketine ilişkin verilerden yararlanılarak, yabancı yatırımcıların yatırım tercihleri 2000-2004 dönemi için incelenmiştir. Çalışmada, portföy ve çapraz-kesit regresyon analizlerinden yararlanılmıştır. Analiz Sonuçlarına göre, şirketlerin satış hacmi, karlılık ölçütleri ve ihracat gelirleri, yabancı yatırımcıların Türkiye’deki yatırım kararlarını büyük ölçüde etkilemektedir. Kısaca, yabancı yatırımcıların Türk şirketlerinde, büyüklük, dışa açıklık ve finansal performans gibi ölçütlere önem verdikleri görülmektedir.

Özet İngilizce :

Aim of this study is to determine the investment preferences of foreign investors in Turkey. Investment preferences of foreign investors are examined by using Istanbul Chamber of Industry (ICI the biggest and the second biggest 500) data for 2000-2004 period. Portfolio and cross-sectional regression analyses are employed in the study. Analyses results suggest that sales volume, profitability and export revenues appear to affect the investment decisions of foreign investors in Turkey. Shortly, foreign investors seem to consider size, openness and financial performance of Turkish companies, when they are making investment decisions.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :