Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 41

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Uluslararası sermaye akımları ve risk ilişkisi

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi, İİBF1
Görüntülenme :
408
DOI :
Özet Türkçe :

Uluslararası sermaye akımları özellikle gelişmekte olan ülkelerin finansal açıklarını dengeleme fonksiyonu bakımından büyük önem arzetmektedir. Bu bağlamda incelendiğinde sermaye akımlarının gerçekleşebilmesi için öncelikle sermaye yatırımı yapmak isteyen bir yatırımcı ve sermaye yatırımının avantajlı olduğu bir ülkenin mevcut olması gerekmektedir. Ancak, gerçekleşecek sermaye transferi her iki ülke için bazı riskler taşımaktadır. Ülkelerin ekonomik, politik ve finansal durumlarına göre farklılaşabilecek olan bu risk faktörleri sermaye akımlarında belirleyici faktörler olabilmektedirler. Uluslararası sermaye akımları bünyesinde ağırlıklı olarak doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını inceleyen bu çalışmada çokuluslu firmaların sermaye yatırımlarında karşılaştıkları riskler genel itibariyle açıklanılmaya çalışılmış ve Türkiye’deki doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının gelişimi üzerine genel bir değerlendirme yapılmıştır.

Özet İngilizce :

International capital flows are especially important for developing countries because of the function of compensating financial deficits. In this context, it must be an investor that demands capital investment and a country that has advantage in capital investment. However, capital movement constitute certain risks in both countries. These risk factors which can change according to economic, politic, financial situation of countries can be determining factors of capital flows. In this article which predominantly examine foreign direct investments within the context of international capital flows, it is purposed to be explained the risks of multinational corporations and to be appraised development of foreign direct investments in Turkey.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :