Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Zorunlu Uygulanması: MuhasebeMeslek Mensuplarına Yönelik Etkilenme Süreci

Finansal piyasaların küreselleşmesi, işletmenin finansal tablolarının karşılaştırılabilirliğine ve şeffaflığına yönelik ihtiyaçların önemini gündeme taşımıştır. Böylece, işletmelerce kamuya açıklanması gereken finansal bilgiler hakkında yasal kuruluşlar, işletmeler, yatırımcılar, kredi kuruluşları ile denetçiler ve muhasebe meslek mensuplarında uluslararası anlamda yeni bir vizyonun oluşmasını sağlamıştır.Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının (IFRS) zorunlu uygulaması sonucunda, muhasebe mesleğinde yaşanan dönüşüme ayak uydurabilecek vizyon sahibi ve gelişime açık uluslararası finansal raporlama standartlarını tam anlamıyla bilen kaliteli muhasebecilere olan ihtiyacı artırmaktadır. Bu bağlamda, muhasebe meslek mensupları IFRS ile yaşanan gelişmeleri ve mükelleflerin çeşitlenen ihtiyaçlarını yakından takip edip, uluslararası arenadaki mesleki gelişmelerini sağlamaları zorunludur. Çalışmada, Türkiye’de IFRS’nın Zorunlu Uygulanmasının Muhasebe Meslek Mensuplarına Yönelik Etkilenme Süreci ele alınmıştır.

MANDATORY APPLICATION OF INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS: INFLUENCE PROCESS AIMED AT MEMBERS OF THE ACCOUNTING PROFESSION

Globalization of financial markets has revealed the need for comparability and transparency of company financial statements. Therefore, a new international vision has been introduced to legal institutions, companies, investors, credit companies, auditors and members of the accounting profession regarding financial information that should be opened to public scrutiny. As a result of the mandatory implementation of International Financial Reporting Standards (IFRS), there is a need for qualified accountants who have the necessary vision to keep up with the transformation within the accounting profession, and who are fully conversant with international financial reporting standards. Within this context, members of the accounting profession will realize vocational developments in this international arena by closely following developments in the IFRS and the various needs of taxpayers. This study examines the Influence Process aimed at members of the accounting profession within the framework of the mandatory application of IFRS in Turkey.