Kitap İncelemesi: Abuzer Pınar, Maliye Politikası: Teori ve Uygulama

Öz Hem dünyada hem ülkemizde küreselleşme  ile birlikte serbestleşen fon akımlarının yarattığı dalgaların ekonomik tahribatı kendisini ekonomik yapıdaki en zayıf halka olarak tanımlayabileceğimiz kamu maliyesindeki zaafiyetler üzerinden göstermektedir.