Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 47

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de meslek yüksekokullarındaki eğitimin muhasebe mesleğine katkısı üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi, İİBF1, Uludağ Üniversitesi, Mustafakemalpaşa MYO2
Görüntülenme :
422
DOI :
Özet Türkçe :

Yüksek öğrenim içinde sayıları her geçen gün artan meslek yüksekokullarında öncelikle artan öğrenci sayılarının doğurduğu zorunlu ihtiyaçlar karşılanmakta, eğitimde nitelik sorunu önemini korumaktadır. Bu çalışmada ara eleman yetiştirme misyonunu üstlenen meslek yüksekokullarının muhasebe programları mezunlarının muhasebe mesleğine yönelme oranı, başarı oranı ve bu eğitim kurumlarının muhasebe mesleğine katkısı araştırılmaktadır. Ön lisans mezunlarının eğitim aldığı meslek yüksekokullarındaki muhasebe eğitiminin değerlendirilmesi amacıyla bölgeler itibariyle staja başlama sınav sonuçları ele alınmıştır. Bu çalışmalar için gerekli istatistiki bilgiler TÜRMOB bünyesindeki TESMER kaynaklarından ve faaliyet raporundan elde edilmiştir. "TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi-TESMER" tarafından staja başlama sınavı, 2005 Ocak ayında başlatıldığından, araştırmada, 2004-2008 yılları arasında muhasebe programlarının bulunduğu bölgelerdeki Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarına staj için başvuranlar eğitim durumları itibariyle ele alınmış, ön lisans mezunlarının staja başlama sınav sonuçlarındaki başarı oranındaki artış ile bölgede bulunan muhasebe programları sayısındaki artış karşılaştırılmıştır. Çalışmada en son 2008 yılı verilerinin kullanılmasının nedeni, 3568 Sayılı meslek Yasası'nda 2008 yılında yapılan değişiklikle ön lisans mezunları için ilk seçenek olan "Serbest Muhasebeci" unvanının kaldırılmasıdır. 2008 yılı itibariyle bölgelerdeki devlet ve vakıf üniversiteleri bünyesindeki meslek yüksekokullarının muhasebe programlarını gösteren liste YÖK istatistiklerinden faydalanılarak hazırlanmıştır.

Özet İngilizce :

In vocational schools whose numbers are increasing gradually in higher education, vital needs which are caused by increasing number of students are fulfilled primarily and quality problem in education maintains its importance. In this research, the graduates of accounting programs in vocational schools tend to accounting profession, their success rate and the contribution of these educational institutions to accounting profession is researched. With the aim of evaluating the accounting education in vocational schools in which associate degree students are educated, the in training exam results were taken into account regionally. The necessary statistic data for this study come from TESMER resources (in the structure of TÜRMOB) and the activity report. "Starting Traininig Examination" by "TÜRMOB the basic and practical training center –TESMER" was launched in Jan, 2005; thus, in this research the applications for in training to the chambers of certified public accountants in the regions in which accounting programs are held between 2004-2008 are treated by considering their education. The increase in the success rate of in training exam results of students who have associate degree is compared to the number of accounting programs in those regions. The "public accountant" title was revized in accordance with The Law No: 3568 in 2008; for this reason, the latest data in this research are obtained in 2008. The list showing the accounting programs in vocational schools in state and foundation universities in the regions are arranged as from 2008 with the help of YOK statistics

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :