Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 44

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de borsaya yeni kote işletmelerin halka ilk arzda uyguladıkları düşük fiyatlandırma olgusunun test edilmesi ve nedenleri üzerine bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Harran Üniversitesi, İİBF1
Görüntülenme :
522
DOI :
Özet Türkçe :

Ülkemizde 1970'li yıllardan baslayarak hisse senetlerine yatırım yapan yatırımcılar piyasadaki diğer yatırım araçlarının üstünde getiriler elde etmislerdir. Ancak 2000'li yılların baslarından itibaren, yasanan finansal krizlerin de bir sonucu olarak halka arzların ikincil piyasa getirileri azalmaya baslamıs ve yatırımcılar büyük kayıplar yasamıslardır. Bunun doğal sonucu olarak halka arzlar yok denecek kadar azalmıstır. 2004 Yılına gelindiğinde makroekonomik göstergelerde ortaya çıkan iyilesmelerin de etkisiyle halka arzlar yeniden baslamıstır. Yıllar itibariyle istikrarlı olmasa da günümüzde bu arzlar çoğalarak devam etmektedir. Halka ilk kez arz edilen hisse senetlerinin fiyatlarının doğru biçimde saptanması son derece önemlidir. Çünkü düsük fiyat saptanması halinde "düsük fiyatlandırma olgusu" adı verilen ve yatırımcısına büyük kazançlar sağlayan ancak ihraçcı firmanın aleyhine olan bir durum sözkonusu olurken yüksek fiyat saptanması durumunda bu kez yatırımcıların mağduriyeti sözkonusu olmaktadır. Çalısmada 2003 yılından baslayarak günümüze kadar gelen süreçte halka ilk kez arzedilen hisse senetlerinde "düsük fiyatlandırma olgusu"nun varlığı yıllar itibariyle test edilmistir. Sözkonusu olgunun bulunduğu yıllarda bu olguyu etkileyen faktörler ve ağırlıkları istatistiksel bir yöntemle analiz edilmistir.

Özet İngilizce :

The investors investing on stocks have been gaining more earnings than the others who have been using other investment instruments since 1970s. But as a result of financial crisises the secondary earnings of IPOs' began to decrease and the investors experienced huge costs by the 2000s. Nonethless public offerings declined to little or no. Within 2004, by the recovery of macroeconomic indicators the public offerings restarted. Although it isn't awfully stable, recently the public offerings go on accretely. It's extremly important to price the IPOs fairly. Because, if it is underpriced a situation,which is called"underpricing phenomenon" and let the investors to gain huge earnings but disadvantageous to issuers, occurs. If it is lower priced that time a damnification to investors is discussed. By this paper the existent of underpricing phenomenon of IPOs' by years from 2003 to recently was tested. And the determinants of this phenomenon and seriousness of the determinants was analysed by a statistical method.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :