Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 52

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye muhasebe standartlarına göre raporlanmış nakit akış tablosu ve analizi

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
821
DOI :
Özet Türkçe :

İsletmenin nakit kaynaklarını ve bu kaynakların nasıl kullanıldığı bilgisini sunan nakit akıs tablosu, finansal karar verme süreçlerinde ilgililere ihtiyaç duydukları bilgileri sunmada, çok önemli bir yere sahiptir. Nakit akıs tablosunun hazırlanmasına iliskin ilkeler, 7 Nolu Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) ile düzenlenmistir. TMS 1- Finansal Tabloların Sunulusu Standardı ise, nakit akıs tablosunu hazırlanması zorunlu finansal tablolar setinin bir parçası olarak belirlemistir. Bu çalısmanın amacı, nakit akıs tablosunun, diğer analiz teknikleri ile birlikte kullanıldığında isletme hakkında daha isabetli analiz sonuçlarının elde edilebileceğinin ortaya konulmasıdır. Bu amaçla, insaat sektöründeki halka açık bir isletmenin, 2006-2010 yıllarına ait "TMS 7- Nakit Akıs Tablosu" standardına göre hazırlanmıs nakit akıs tabloları, "karsılastırmalı tablolar analizi", "eğilim yüzdeleri analizi", "rasyo analizi" ve "nakit akıslarının sağlandığı faaliyetler modeli" yöntemleri ile analiz edilmistir. Ayrıca ayrıntılı olarak açıklanan "nakit akıslarının sağlandığı faaliyetler modeli"nin diğer analiz teknikleri ile beraber isletme hakkında daha ayrıntılı ve daha isabetli analiz sonuçların alınmasını sağladığı ortaya konulmustur.

Özet İngilizce :

Cash flow statement has a great importance for supplying the information needed by stakeholders for decision making process about the firms' cash sources and how the sources are being allocated. Principles of cash flow statement are designed by Turkish Accounting Standard (TAS) No. 7. TAS 1- Preparation of Financial Statements Standard also has set cash flow statement as a part of mandatory financial statements set. The aim of this study is to indicate that cash flow statement provides more useful information about a firm when it is used with the other analysis techniques. Therefore, for the years of 2006-2010, a public instruction firm's cash flow statements, reported according to TAS-7 Cash Flow Statement Standard, are analyzed by "horizontal analysis", "trend percentage analysis", "ratio analysis", and "cash flow patterns". Besides, "cash flow patterns" model has been explained in details and it is showed that this model, used with other analyzing techniques, could provide specific and healthy information about a firm.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :