Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 44

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tfrs 8 faaliyet bölümleri standardı çerçevesinde coğrafi bölümlere gore finansal raporlama: imkb-100 şirketlerinde uygulanma düzeyi

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF1
Görüntülenme :
515
DOI :
Özet Türkçe :

Küresellesmenin bir sonucu olarak, bir taraftan çokuluslu isletme sayısı hızlı artarken, diğer taraftan bu isletmelerin faaliyette bulunduğu ülke sayısı da artmaktadır. Bu nedenle finansal raporlamada açık, ayrıntılı, yeterli düzeyde, karsılastırılabilir nitelikte ve zamanında bilgi sunma ihtiyacından dolayı bölümlere göre raporlama ve coğrafi bölümleme önemi de artmaktadır. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu ile paralel biçimde, Türkiye Muhasebe Standartları kurulu tarafından yayımlanan TFRS 8 Faaliyet Bölümleri standardı bölümlere göre finansal raporlamada konusunda güncel bir çerçeve olusturmaktadır. Bu standart coğrafi bölümlere göre açıklama yapılmasının esaslarını da içermektedir. Bu çalısmamızda ĐMKB 100'de yer alan isletmelerin finansal tablolarında bölümsel raporlama uygulama düzeyleri ve özellikle de coğrafi bölümleme yapıp yapmadıkları, isletmelerin piyasa değerleri ve ödenmis sermaye seviyelerine göre ayrıntılı biçimde arastırılmıstır.

Özet İngilizce :

As a result of the process of globalization, the number of multinational enterprises has risen on the one hand and the number of the countries they have been in touch has enlarged on the other. Because of the need to provide, clear, detailed, adequate level, comparable and timely information, in financial reporting the importance of operating segments and geographic segment information continues to increase. TFRS 8 Operating Segments issued by Turkish Accounting Standards Board parallely International Accounting Standards Board, have a current(actual) frame about segment financial reporting. This standard also have principles of geographic segment disclosures. In this paper, we investigated that financial statements practises of operating segments and especially geographic segmentation in financial statements of ISE 100 firms, depending on those firms market values and size of paid-in capitals.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :