Tekdüzen Muhasebe Sistemine ve Türkiye Muhasebe - Finansal Raporlama Standartlarına Göre Gelir Tablolarının Biçimsel Yapısı, Kapsamı ve İçeriğinin Karşılaştırmalı Analizi

Bu çalışmanın amacı Tekdüzen Muhasebe Sistemi’ne ve Türkiye Muhasebe-Finansal Raporlama Standartları’na göre düzenlenen gelir tablolarının karşılaştırmalı analizini yapmaktır. Çalışma Türkiye Muhasebe-Finansal Raporlama Standartlarını uygulamaya başlayan işletmelerin gelir tablolarında biçimsel yapı, kapsam ve içerik açısından meydana gelen farklılıkları kapsamakta, fakat değerleme ölçülerinden kaynaklanan farklılıkları kapsamına almamaktadır. Karşılaştırmalı analiz sonuçları Tekdüzen Muhasebe Sistemi’ne ve Türkiye Muhasebe-Finansal Raporlama Standartları’na göre düzenlenen gelir tabloları arasında biçimsel yapı, kapsam ve içerik açısından önemli farklılıklar olduğunu göstermektedir.Çalışma içerisinde hesap grupları bazında meydana gelen farklılıklar bir örnek uygulama ile açıklanmaktadır.

(Comparative Analysis of The Forming Structure, Scope And Content Of IncomeStatements In Accordance With The Turkish Uniform Accounting System And The TurkishAccounting - Financial Reporting Standards)

Aim of this study comparatively analyses the income statements that are prepared in accordance with the Turkish Uniform Accounting System and the Turkish Accounting–Financial Reporting Standards. The study involves the differences occurred in the income statements of companies in terms of forming structure, scope and content, but does not involve the differences stemming from the evaluation measures. The results of comparative analysis illustrate the significant differences between the income statements prepared in accordance with the Turkish Uniform Accounting Systems and the Turkish Accounting-Financial Reporting Standards in terms of forming structure, scope and content. In the study, differences occurred on the bases of groups of accounts are explained through a sample application