Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 40

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tedarik zinciri yönetimi ile hedef maliyetlemenin birlikte uygulanabilirliği

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF1
Görüntülenme :
660
DOI :
Özet Türkçe :

Son yıllarda işletmelerin uyguladıkları tedarik zinciri stratejilerinin, sahip oldukları rekabet gücü üzerindeki direkt etkilerinin görülmesi hem akademik alanda hem de iş dünyasında dikkatlerin tedarik zinciri alanına yönelmesine neden olmuştur. Rekabet koşullarının güçleşmesi, küreselleşme, teknolojinin hızlı gelişimi ve ürün yaşam döngüsü süresinin kısalması gibi gelişmeler işletmelerin tedarik zinciri stratejilerini yeniden gözden geçirmelerini gerektirmektedir. İşletmeler, bu koşullarda rekabet edebilmek için tedarik zincirlerin etkin olarak yönetebilmelidirler. Bu etkin yönetim, hem tedarik zinciri üyeleri arasındaki ortak çalışmaların koordinasyonunu hem de tedarik zinciri maliyetlerinin zincir boyunca kontrol edilmesini gerektirmektedir. Bu bağlamda, tedarik zinciri yönetimi ve hedef maliyetlemenin birlikte kullanılabilirliği karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada ilk olarak tedarik zinciri yönetimi ve hedef maliyetleme yaklaşımları hakkında genel bilgilere yer verilmiştir. Daha sonra söz konusu kuramsal bilgileri desteklemek amacıyla, İzmir çevresinde faaliyet gösteren bir işletmede, nitel araştırma yöntemi kullanılarak hedef maliyet yaklaşımı incelenmiş ve bu yaklaşımın tedarik zinciri yönetiminde bir araç olarak kullanılması konusuna değinilmiştir.

Özet İngilizce :

Realization of the direct effects of supply chain strategies, which have been practiced recently, on competitive power of businesses lead both academic and business world to focus in the field of supply chains. Challenges like strengthening competition, globalization, rapid development of technology and shortening product life cycles drive businesses to revise their supply chain strategies. In order to compete in these conditions, businesses have to manage supply chains effectively. This effective management should constitute both collaboration of the activities through the members of supply chain and controlling the supply chain costs. In this context, it should be noticed that concepts of supply chain management and target costing should employed together. This study firstly tries to give a general insight of literature on supply chain management and target costing. Then, in order to support literature, a qualitative study focused on target costing was conducted at a company operating in Izmir, and using the data from study, it is discussed that the usage of target costing as a tool of supply chain management.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :