Sürekli Muhasebe Meslek Eğitiminin Önemi ve Bir Değerlendirme

Ülkemizde muhasebe eğitimi orta öğretim kurumlarında lise düzeyinde ve yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde verilmektedir. Formel yapı içinde verilen eğitim yanında birçok mesleki ve özel sektör kuruluşu da muhasebe eğitimi yapmaktadır. Sürekli eğitim ve mesleğe hazırlık anlamındaki bu eğitimler yıllar içinde çok önemli ve etkili bir seviyeye ulaşmıştır. Özellikle son yıllarda mesleki kuruluşlar tarafından verilen eğitim çok sayıda öğrenciyi ve yetişkini kapsayan bir yapıya ulaşmıştır. Örneğin TESMER tarafından yapılan muhasebe eğitimi ve yaygınlığı ve verilen eğitimden yararlanıcıların sayısı dikkate alındığında çok önemli bir düzeye ulaştığı görülmektedir. Bu çalışmada sürekli eğitim kapsamında verilen muhasebe eğitimi ele alınmış ve değerlendirilmiştir.

The Importance of Constant Accounting Training (Education) and An Evaluation

In Turkey, the accounting education is given in high schools in secondary education level and in associate, bachelor, master (MA) and doctorate (PhD) levels in higher education. Beside this formal education, it is provided by vocational state institutions and private sector institutions. Because of constant education and vocational training, this education has reached a good and effective level in within years. Particularly, the education given by the vocational institutions has covered so many students and adults in recent years. For instance, when analyzed the scope of the education and the number of trainees in the accounting education provided by TESMER, it is clearly seen that this education has reached an important level. In this study, the accounting training which is given within the context of the constant education is analyzed and evaluated.