Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 48

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sovyet sosyalist cumhuriyetler birliği döneminde muhasebe düşüncesinin gelişimi (1917-1953)

Yazar kurumları :
Trakya Üniversitesi İİBF1
Görüntülenme :
508
DOI :
Özet Türkçe :

"Sosyalizm muhasebedir" sözü Lenin'e aittir. Bilindiği kadarı ile Ekim Devrimi (1917) öncesinde Lenin, sosyalist düzene geçiş sürecinde muhasebeden ve dolayısıyla çift yanlı kayıt sisteminden yararlanma hazırlıkları içerisinde bulunmuştur. Öncesinde, çift yanlı kayıt yöntemi Rusya'da zaten kullanılmaktaydı. Devrim sonrası dönemde ilk olarak sosyalist düzende muhasebenin temelleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çabalar sosyalist düzenin çift yanlı kayıt yöntemine farklı bakış açılarının hikâyesidir ve 1953 yılında Stalin'in ölümü ile son bulmuştur. Çalışma, sosyalist düzenin muhasebe düşüncesindeki ilk gelişmeleri ortaya koyma amacı taşımaktadır. Bu sistemin çift yanlı kayıt sistemi uygulamalarında yapmak istediği değişikler sadece muhasebe tarihinin değil, ayni zamanda çift yanlı kayıt yönteminin kendi tarihinde de önemli bir yer alacak niteliktedir. Muhasebe mesleğinin sosyalist sistem bünyesindeki gelişimi çift yanlı kayıt yöntemi tarihinin ilgi çekici bir safhasını oluşturmaktadır. *

Özet İngilizce :

The expression "socialism is accounting" belongs to Lenin. It has been understood that before the October Revolution (1917), Lenin was involved in the preparation and development of plans for finding ways to benefit from accounting and for using the double entry accounting system in the stages of moving towards the socialist order. Before that, the double entry accounting system had already been used in Russia. In the post revolutionary period, the basics of accounting had first to be determined. These efforts are the story of handling different aspects of the double entry accounting system and continued until the death of Stalin in 1953. This study aims to reveal the initial developments within the accounting thought of the socialist order. The changes that this system wanted to make within the double entry accounting system are important not only from the perspective of accounting history but also within the history of the double entry accounting system. Developments in the accounting profession under socialism form an interesting phase in the history of the double entry accounting system.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :