Sosyal Medya Risklerinin Yönetilmesinde İç Denetimin Rolü

Öz Sosyal medya, teknolojik gelişmelerle birlikte giderek gelişen dijital dünyaya ayak uydurmaya çalışan ve yenilikleri yakından takip etmek isteyen kurumlar için çok önemlidir. Hızı ve geniş etki alanı sayesinde kurumlara sayısız katma değer sağlayan sosyal medya, kurumların önemli bir parçası konumundadır. Her geçen gün yeni bir işlevi keşfedilen sosyal medyanın kurumlar için önemi giderek artmaktadır. Ancak sosyal medya yapısal özelliklerinden dolayı önemli riskler barındırmaktadır. Sosyal medya riskleri doğru bir şekilde yönetilmediği takdirde kurumlar açısından ciddi bir tehlike arz etmektedir. Kurumlar için önemli bir tehdit unsuru olan sosyal medya risklerinin yönetilmesi hususunda, iç denetimin önemli sorumlulukları bulunmaktadır. Bu çalışmada sosyal medya konusunda iç denetimin üstlendiği sorumluluklar anlatılmaktadır.

Kaynakça

Adiloğlu, Burcu. (2011), “İç Denetim Süreci ve Kontrol Prosedürleri”, 1.Baskı, Türkmen Kitabevi, İstanbul.

Akar, Erkan. (2016), “İşletmeler İçin Sosyal Medyanın Yasal Riskleri”, 1.Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara.

Cross, Michael. (2014), “Social Media Security Leveraging Social Networking While Mitigating Risk”, 1st Edition, Elsevier Publishers, USA.

Çakır, H. Özdemir. (2016), “Sosyal Medyada Kurumsal İtibar Yönetimi”, 1.Baskı, Kriter Yayınevi, İstanbul.

Dağıtmaç, Murat. (2015), “Sosyal Medya Bizi Neden Kullanır”, Metamorfoz Yayıncılık, İstanbul.

İnci, Tuba. (2014),“İç Denetimin İtibarının Yönetimi”, İç Denetim Dergisi, Sayı 38, ss. 35-39.

Karahasan, Sait. (2017), “Sosyal Medya ve Web Güvenliği”, KuveytTürk Katılım ve Finans Dergisi, Mayıs. ss. 15-19.

Kazancı Şerife&Başgöze Pınar. (2015), “Sosyal Medya Algısının, Markanın Kredibilitesinin ve Marka Prestijinin Satın Alma Eğilimi Üzerine Etkileri”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 70, ss. 430-455.

Mavnacıoğlu, Korhan. (2015), “Kurumsal İletişimde Sosyal Medya Yönetimi”, 1.Baskı, Beta Yayınları, İstanbul.

Mestçi, Aytaç. (2013), “Bir Sosyal Medya Danışmanının Anıları”, 1.Baskı, Pusula Yayıncılık, İstanbul.

Mennie, Phil. (2015), “Social Media Risk and Governance Managing Enterprise Risk”,1st Edition, Kogan Page Publishers, United Kingdom.

Oxley, Alan. (2013), “Security Risks In Social Media Technologies”, 1st Edition, Chandos Publishing, United Kingdom.

Özbek, Çetin. (2012), “İç Denetim Kurumsal Yönetim Risk Yönetimi İç Kontrol (Cilt No:1)”, 1.Baskı, TİDE Yayınları, İstanbul.

Sezgin, Cüneyt. (2014), “İç Denetimin İtibarının Yönetimi”, İç Denetim Dergisi, Sayı:38, ss.40-43.

Scott, R. Peter&Jacka, J. Mike. (2013), “Sosyal Medya: Kurumsal Yönetim ve Risk Rehberi”, 1.Baskı, TİDE Yayınları, İstanbul.

Tuncer, Emre. (2014), “Sosyal Medya İmparatorluğu Patron”, 1.Baskı, Akis Yayınları, İstanbul.

Vardarlıer, Pelin. (2016), “Sosyal Medya Stratejisi”, 1.Baskı, Nobel Yayıncılık, Ankara.

www.koc.com.tr, 04.05.2017.

www.pwc.com.tr, 24.11.2017.