Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 45

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Son on yılda üniversitelerde ve iibf’lerinde sayısal gelişmeler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi Emekli Öğr. Üyesi1
Görüntülenme :
392
DOI :
Özet Türkçe :

Türk yüksek öğretiminde son üniversite reformu 1982 yılında yapılmıs ve bu yılı izleyen dönemde kurulan üniversiteler yirmi yılı askın bir süre içinde kendi kadrolarını yetistirmislerdir. Bu reformun basarısının, son on yılda hem devlet üniversitelerinde ve hem de vakıf üniversitelerde önemli artıslara neden olduğu anlasılmaktadır. Son on yılda Türkiye’de 70’den 139’a yükselmis ve %100 dolayında artıs göstermistir. Bu artısın 41’i devlet üniversitelerinde, 27’si de özel vakıf üniversitelerinde ortaya çıkmıstır. 2009 Yılı sonunda Türkiye’de 94’ü devlet, 45’i özel vakıf üniversitesi vardır. Fakülte sayısı açısından ise, ulasılan sayı 861’dir. Bu sayının içinde isletme eğitimi veren iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ve benzeri fakültelerin sayısı ise 122’ye yükselmistir. Meslek yüksek okullarının sayısı da 623’ü bulmaktadır. Son on yıldaki gelismelerin dikkati çeken tarafı, devlet üniversitelerinde her vilayete bir üniversite sloganı ile yeni üniversitelerin Anadolu ve Trakya’ya yaygınlasmasıdır. Nüfusu düsük ve iktisaden henüz gelismemis bölgelerde de yeni üniversitelerin kurulmus olması, bunların gelisme süreçlerinin yavas olacağını göstermektedir. Özel vakıf üniversitelerinin hızlı bir gelisme gösterdiği ve on yıl içinde mevcut 18 vakıf üniversitesi sayısının 45’e yükseldiği görülmekte ve Türk yüksek öğretiminin özel eğitim kurumlarına kayma eğiliminde olduğu anlasılmaktadır. Vakıf üniversiteleri açısından belirtilmesi gereken bir baska husus ise, bu üniversitelerin de Anadolu’ya yayılma eğilimine girmis olmasıdır. Bugün, Đzmir, İstanbul ve Ankara gibi büyük kentler dısında Gaziantep, Adana, Konya, Kayseri ve Malatya, Mersin’de de özel vakıf üniversitelerinin bulunduğu dikkati çekmektedir.

Özet İngilizce :

The last university reform of Turkish higher education made in 1982, and founded universities in the period following the year trained their own academic staff for more than twenty years. , It is understood that the success of these reforms has caused a significant increase in both state and private universities in the last ten years. During the last decade, the number of universities increased from 70 to 138 (41 state and 27 private) and 100% due to increased. At present, there are 139 universities in Turkey, 45 of which have foundation status. From the point of faculty numbers, the number of faculties reached to 861. Economic and Administrative Sciences Faculties (EASFs) and similar faculty numbers increased to 122. Vocational schools numbers also reached to 623. Striking development in the last ten years is that the new universities spread throughout Anatolia and Thrace with a new slogan to a university in every province. It is shown that development process will be slower in these new universities established in under populated and underdeveloped areas. It can be seen that private universities showed rapid development, and the number of private universities increased from 18 to 45 within a decade, and Turkish higher education tend to shift to private education institutions. Another point which must be specified in terms of private universities is that these universities also tend to spread to Anatolia. It is remarkable that private universities are also located Gaziantep, Adana, Konya, Kayseri ve Malatya, Mersin, except in big cities like Istanbul and Ankara, Izmir.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :