Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 51

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sistematik riskin belirleyicileri: imkb’de sektörel karşılaştırma

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi, İİBF1
Görüntülenme :
421
DOI :
Özet Türkçe :

Yatırımcıların çesitlendirme ile yok edemedikleri sistematik riskin(betanın) belirleyicilerini sektörel bazda tespit etmeye yönelik olarak yapılan bu çalısmada 1997-2008 yılları arasında ĐMKB'de islem gören sirketler dengeli olmayan panel regresyon yöntemi ile muhasebe değiskenleri kullanılarak üç asamada analiz edilmistir. Birinci asamada beta üzerinde etkili olan muhasebe değiskenleri tespit edilmis olup borç rasyoları ile beta arasında pozitif iliski bulunmustur. Analizin ikinci asamasında değiskenlerin hangi sektörde beta üzerine önemli etkiye sahip olduğu belirlenmeye çalısılmıstır. Elde edilen sonuca göre, satıs büyümesinin gıda ve teknoloji sektörü dısında tüm sektörlerde betayı etkilediği, fiyat/ kazanç oranının sadece tas-toprak sektörlerinde etkili olduğu ve kaldıraç rasyosunun da sadece metal sektöründe etkili olduğu tespit edilmistir. Üçüncü asamada ise, her sektör için betanın en iyi belirleyicilerini tespit etmek ve farklılasan değiskenleri bulmaya çalısılmıstır. Aktif büyümesi metal sektöründe, öz sermaye getirisi kağıt-basım sektöründe, toplam borç büyümesi teknolojide, kısa vadeli borç/piyasa değeri ticarette, uzun vadeli borç/piyasa değeri ise kağıt basımda farklılasan değiskenler olarak bulunmustur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In the study to determine the determinants of systematic risk on sectorial basis, in ISE traded companies between 1997-2009 years have been analyzed with non-balanced regression method. In the first stage, variables that have effects on beta have been identified and it has been determined that beta has a positive relationship between debt ratios. In the second stage, it has tried to identify that the variables have a significant influence on beta in which sectors. According to the results, these have been identified that sales growth has effected on beta in all sectors except for food and technology sectors. In the third stage, it has tried to determine the best determinants of beta and to find differentiation variables. As a result of this analysis, differentiation variables have been found in the sectors that assets growth in the metal sector, return on equity in the paper-printing sector, growth of total debt in the technology sector, short term debt/market value in the trade sector.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :