Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 41

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sigorta ve reasürans şirketlerinin doğal afet riskinin yönetiminde kullanabilecekleri finansal enstrümanlar

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F1
Görüntülenme :
471
DOI :
Özet Türkçe :

Son yıllarda deprem, sel, fırtına gibi afetlerin sayısında ve şiddetinde bir artış eğilimi gözlenmektedir. Dolayısıyla, afetlerin hasar tutarı ve sigorta teminatı altındaki hasar tutarı da artmaktadır. Bu nedenle, sigorta ve reasürans şirketlerinin, afet risklerini azaltma ve yönetme ihtiyaçları daha belirgin olarak ortaya çıkmış ve bu ihtiyacı karşılayacak çeşitli finansal enstrümanlar geliştirilmeye başlanmıştır. Bunlar, genel olarak, menkulleştirme yapısını kullanan enstrümanlar, koşullu sermaye yapısına dayalı enstrümanlar ve sigorta türev ürünleri olmak üzere üç gruba ayrılabilir. Bu çalışmada, sigorta ve reasürans şirketlerinin doğal afet risklerinin yönetiminde kullanabilecekleri finansal enstrümanlar incelenmiştir.

Özet İngilizce :

It has been observed an increase in the frequency ans severity of catastrophes such as earthquake, flood, storm and hurricane in recent years. Therefore, economic loss amount and insured loss amount of catastropheshave increased. For this reason, the needs of catastrophe risk mitigation and management of insurance and reinsurance firms have appeared more clear and several financial instruments have become developing for serving this necessity. These instruments are divided three categories: the instruments that are used securization structure, the instruments that are based contingent capital and insurance derivatives. In this study, the financial instruments which can be used by insurance and reinsurance firms in catastrophe risk management are examines.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :