Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 43

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Pay senedi fiyatlarının tahmin edilebilirliği: kaos kuramı yaklaşımı

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi İİBF1
Görüntülenme :
438
DOI :
Özet Türkçe :

Kaos, gittikçe artan oranda tahmin edilemeyen, düzensiz ve doğrusal olmayan dinamik sistemleri ifade eder. Finansta kaos kuramının amacı, basit belirgin (deterministik) denklemlerin düzensiz davranıslarını incelemektir. Finansal pazarlar, kısmi olarak doğrusal olmayan yapıdadır. Pazarlarda fiyat hareketlerinin kaotik yapısı nedeniyle klasik değerleme yöntemleri ile yapılan birçok çalısma istenilen sonucu verememistir. Bu bağlamda günümüzde riskin analiz edilmesinde yapay zeka, bilgisayar yazılımları ve doğrusal olmayan istatistiksel tahminleme yöntemleri kullanılmaktadır.

Özet İngilizce :

Chaos refers increasingly unpredictable, chaotic and non-linear dynamic systems. Chaos teory's aim in finance is analyse the deterministic equation's chaotic behaviors. Financial markets have partly non-linear structure. Because of the chaotic price movements in markets, classic evaluation techniques don't give intended result. Thus, today in risk analysis soft computing methods, antificial neural networks and non-linear statistical forecasting methods are used by analysts.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :