Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 40

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

özel hastane sektörünün finansal değerlendirmesi

Yazar kurumları :
Başkent Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü 1, Sermaye Piyasası Kurulu2
Görüntülenme :
497
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmın amacı, Türkiye’deki özel hastane sektörünün finansal değerlendirilmesinin yapılması ve finansal performansına etki eden faktörlerin belirlenmesidir. Analizlerde kullanılan veriler, gerekli izinler alındıktan sonra şirket isimleri gizli kalmak kaydıyla, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kayıtlarından elde edilmiştir. Çalışma kapsamına, 1994-2005 yılları itibarı ile verisi T.C. Merkez Bankası kayıtlarında mevcut olan toplam 797 özel hastane alınmıştır. Hastanelerin finansal durumları oran ve trend analizi ile finansal performansa etki eden faktörlerin belirlenmesi ise Mann-Whitney U testi ile gerçekleştirilmiştir.

Özet İngilizce :

The objectives of this study are financial evaluation of private hospital sector in Turkey and determination of factors that effected the financial performance. Data was obtained from Turkish Central Bank after permission. The study covered 797 hospitals’ data which was available from TCMB. The years of 1994-2005 was used. Financial situation of private hospital sector was analysed by ratio and trend analysis.. Also, Mann-Whitney U Test was used for the determination of factors that effected the financial performance.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :