Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 41

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Muhasebe ve finansman öğretim üyeleri kendi branşlarının tarihi ile meşgul olmalılar mı?

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi1, Bilecik Üniversitesi, Bozöyük MYO2
Görüntülenme :
408
DOI :
Özet Türkçe :

20-24 Temmuz 2008 tarihleri arasında İstanbul’da yapılan dünya muhasebe tarihçileri kongresine sunulan bildiriler göstermiştir ki, Türkiye’de muhasebe uygulama ve düşüncesi, Batı ülkelerine göre çok farklı bir yapıda gelişmiştir. Bu farklılığa paralel olarak Türkiye'nin, Anadolu'nun muhasebe dokümanları da batıdan değişik yapıdadır ve hem de çok zengindir. Yeni bir bilim dalı olan muhasebe tarihinin gelişmesinin iki aşamalı olduğu anlaşılmaktadır. İlk aşamada tarihi muhasebe materyallerinin ortaya çıkarılması, tasnif edilmesi ve değerlendirmeye hazır duruma getirilmesi çalışmaları söz konusu olmuştur. Türkiye’de muhasebe tarihi çalışmaları, gelişmekte olan öteki ülkelerde olduğu gibi bu ilk aşamayı yaşamaktadır. Muhasebe tarihinin ikinci aşaması ise, muhasebe ile muhasebenin destek verdiği sektörlerin karşılıklı etkileşimini, çeşitli açılardan ele alan çalışmaları kapsamaktadır. Bu çalışmalar iki yönlüdür. İlki, muhasebenin özellikleri ile destek verilen sektörün özelliklerinin karşılıklı etkileşiminin incelenmesini kapsar. İkincisi ise, muhasebenin destek verdiği sektörün gelişmesi ve bu gelişmeler sonucunda değişen ihtiyaçların karşılanmasında muhasebenin başarısının inceleme konusu yapılmasıdır. Türkiye’de ilk aşamadaki çalışmalar oldukça ilerlemiştir. Ancak ikinci aşama çalışmalarıyla ilgili henüz fazla bir gelişme yoktur. Türkiye’nin geleneksek yapısı bu çalışmaların muhasebe ve işletme finansı hocaları tarafından yapılmasını gerekli kılmaktadır. Türk akademisyenlerin, kendi branşlarının geçmişte gösterdiği gelişmeler ile ilgilendikleri ölçüde, kendi branşlarının gelişme doğrultusunu daha etkin bir şekilde takip etmek olanağını bulabilecekleri anlaşılmaktadır.

Özet İngilizce :

The papers presented at the 12th World Congress of Accounting Historians that was held on 20-24 July 2008 in Istanbul showed that the accounting practice and idea developed in Turkey in a different way to the Western countries. In parallel to this difference, the book keeping documents of Anatolia are not only different from the Western ones, but also highly rich. The development of accounting history as a relatively new area of science follows two stages. At the first stage, the accounting history materials are revealed, classified and prepared for evaluation. The accounting history studies in Turkey are at this stage similar to the other developing countries. The second stage of accounting history includes the studies on interaction among accounting and different sectors that are supported by accounting. These studies are bidirectional. The first dimension includes the success of accounting to meet the changing needs of this sector as a consequence of these developments. In Turkey, the developments of the first stage have made a certain progress. However, about the second stage, there is no certain development yet. The traditional structure of Turkey necessitates that these studies should be made by the accounting and business administration academicians. Turkish academicians will follow the direction of the development of their branches as much as they are interested in the development of their branches in the past.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :