Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 43

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Muhasebe meslek mensuplarının eğitim düzeyleri: 1992’den günümüze bir inceleme

Yazar kurumları :
Mustafa Kemal Üniversitesi, İİBF1
Görüntülenme :
383
DOI :
Özet Türkçe :

Muhasebecilik, tüm toplumların hayatında önemli rolü olan bir meslektir. Dünya çapında gerçeklesen piyasa ekonomisine geçis, yatırımların artması ve faaliyetlerin daha büyük boyutlara ulasarak ulusal sınırları asması nedeniyle artık muhasebecilerin genis ufuklu, küresel bir dünya görüsüne sahip olmaları gerekmektedir. Günümüzde muhasebecilerin sadece kredi kuruluslarının ve yatırımcıların değil, aynı zamanda diğer çıkar gruplarının da finansal ve finansal olmayan bilgi ihtiyaçlarına cevap vermeleri beklenmektedir. Muhasebecilerin sürekli değisime ayak uydurabilmesi, önemli ölçüde mesleki bilgi, mesleki beceri ve mesleki değerler, etik ve niteliklere bağlıdır. Bunlara ek olarak, muhasebecilerin öğrenim durumlarının da değisen kosullara ve yeniliklere ayak uydurabilmeleri açısından önem tasıdığı söylenebilir. Türkiye'de 20 yıllık geçmisi olan muhasebecilik mesleği uluslararası standartlar, yasalar, yönetmelikler, teknoloji kullanımı vb. açılardan değismis ve gelismistir. Bu çalısmada, muhasebe meslek mensuplarının, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'nin çıktığı 1992 yılından günümüze kadar olan dönemde öğrenim durumlarının oransal anlamda nasıl bir seyir izlediği incelenmekte ve analiz edilmektedir.

Özet İngilizce :

Accountancy is a profession that plays an important role in all societies. As the world moves toward global market economies, and with investments and operations crossing borders to an ever greater extent, professional accountants need a broad global outlook to understand the context in which businesses and other organizations operate. Today professional accountants are expected to serve the needs not only of investors and creditors but also the information needs of many other users of financial and nonfinancial information. To enable adaptation to constant change depends on a set of professional knowledge, professional skills, and professional values, ethics and attitudes broad enough. Additionally, education level of professional accountants such as primary, secondary or higher secondary schools is highly likely to have importance for adaptation to constant change and learning what is new. Accountancy in Turkiye which goes back a history of 20 years have changed and progressed in terms of international standards, laws, regulations, applications, use of technology etc. This study aims to investigate and analyze to what extent percentages of education levels among professional accountants in Turkiye have changed from 1992, which the edict on accounting applications in Turkiye was issued, to present.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :