Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 44

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Muhasebe meslek mensuplarının almış oldukları disiplin cezaları üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Anadolu Üniv. İİBF1, Bilecik Üniv. Bozüyük MYO2
Görüntülenme :
549
DOI :
Özet Türkçe :

"Ülkemizde muhasebecilik mesleği 1989 yılında yürürlüğe giren 3568 sayılı yasa ile hukuksal kimlik kazanmıstır. Bu yasa ile muhasebeci olmak için gerekli ön kosullar, mesleğe giris ile ilgili yapılacak sınavlar, mesleği fiili olarak yapmak için gerekli islemler ilgili yasa ile belirlenmistir. Yasanın 48. Maddesi ise meslek mensuplarına verilecek olan disiplin cezalarını düzenlemektedir. Bu çalısmada 2000 ve 2008 yılları arasında muhasebe meslek mensuplarına verilen disiplin cezaları incelenmistir. 2000 ve 2008 yılları arasındaki disiplin cezalarının ele alınmasının sebebi daha önceki dönemlerdeki verilere ulasmadaki sınırlılıktan kaynaklanmıstır. Arastırmada, 2000–2008 yılları arasında Resmi Gazetede yayınlanan, muhasebe meslek mensuplarının almıs oldukları disiplin cezalarından, geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma ve meslekten çıkarma cezaları derlenmistir. Yıllara, bölgelere, mükellef türü ve sayısına, muhasebe meslek mensubu türü ve sayısına göre, alınan disiplin cezalarının durumu ortaya konulmustur. 2000–2008 yılları arasında Resmi Gazetede yayınlanmıs olan, geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma ve meslekten çıkarma cezaları bağımlı değiskenlerinin, , mükellef türü, meslek mensubu türü, bölgeler ve yıllar bağımsız değiskenlerinden nasıl etkilendiği STATA 10 paket programı kullanılarak analiz edilmistir.

Özet İngilizce :

Accounting profession gained a legal identity in our country through the Law No. 3568 enacted in 1989. This law sets the qualifications that should be possessed to be a member of the profession and defines the exams to be accepted to the profession and the procedure required to render services in this field as professionals. Article 48 of the law regulates the disciplinary action to be taken against the members of this profession committing crimes. This study investigated the disciplinary penalties applied to the members of accounting profession in Turkey between 2000 and 2008. This study focused only on the penalties imposed in this interval because of the limitations faced in accessing the data about more previous times. Among all the disciplinary penalties against members of accounting profession promulgated in the Official Gazette of Turkey between 2000 and 2008, this study gathered data on the penalty of temporary suspension from professional activities and the penalty of expulsion from the profession. The disciplinary penalties were examined according to years, regions, the number and type of taxpayer, and the number and type of accountancy profession member. How the dependant variables of the penalty of temporary suspension from professional activities and the penalty of expulsion from the profession, promulgated in the Official Gazette of Turkey between 2000 and 2008, were influenced by the independent variables of taxpayer type, profession member type, regions and years was analyzed by means of STATA 10 software.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :