Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 52

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Muhasebe meslek mensupları ve isletmelerin etik konusunda tutumları: türkiye araştırması

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Muhasebe Bölümü1
Görüntülenme :
461
DOI :
Özet Türkçe :

Meslek mensuplarının etik ilkelere uygun davranarak mesleğin itibarına ve verilen hizmetin kalitesine önemli katkıda bulunması kisilerin ve kurumların etik değerleri ön plana çıkarıp meslek örgütlerinin bu konuda düzenlemeler yapmasına sebep olmustur. Bu bağlamda Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müsavirler ve Yeminli Mali Müsavirler Odaları Birliği de muhasebe meslek mensuplarının uyacakları etik ilkeleri düzenlemistir. Bu çalısmada söz konusu düzenlemenin Türkiye'de bağımsız çalısan muhasebe meslek mensupları ve meslek mensuplarından hizmet alan isletmeler tarafından nasıl algılandığı arastırılmıstır. Bu amaçla hazırlanan iki anket formu Türkiye'de rassal olarak seçilen illerde uygulanmıstır. Çalısmada betimsel istatistik ve gruplar arasındaki farkları tespit amacıyla bağımsız gruplar t testleri uygulanmıstır. Sonuçlar bağımsız çalısan muhasebe meslek mensupları ve isletmelerin Birlik tarafından, dürüstlük, tarafsızlık, mesleki yeterlilik ve özen, gizlilik ve mesleki davranıs olarak belirlenen temel etik ilkeler konusunda sunulan ifadelere, bazı ifadelerde iki grup arasında farklılık tespit edilmesine rağmen, genelde katılım yönünde tutum ifade ettiklerini göstermistir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Acting ethically, professionals make important contributions to profession's prestige and service quality, causing individuals and institutions to bring the ethical values to the fore and professional organizations to enforce regulations in this regard. In this context, the Union of Certified Public Accountants and Sworn-in Certified Public Accountants of Turkey sets up the principles of ethics for its members. In this study, how these regulations are perceived by accounting professionals and businesses that get service from accounting professionals in Turkey is investigated. Two questionnaires prepared for this aim were applied in randomly selected provinces in Turkey. Descriptive statistics and independent group t tests were applied to detect differences between groups. The results show although differences were determined for some of the expressions between the two groups, in general, accounting professionals and businesses expressed their attitude towards participation to the principles of ethics determined as honesty, objectivity, professional competence and care, confidentiality and professional behavior by the Union

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :