Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 47

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Muhasebe meslek etiği ve sivas ilinde bir uygulama

Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi, İİBF1
Görüntülenme :
636
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede günlük yaşamda çok sıklıkla kullanılan etik ve ahlak kavramları arasındaki anlam farklılığına değinilerek, meslek etiği, muhasebe meslek etiği konuları ele alınmıştır. Bu bağlamda Sivas ilinde bağımsız çalışan muhasebe meslek mensuplarının "mesleki etik konusundaki yargıları, etik ilkelere uymalarında veya etik dışı davranmalarında etkili olan nedenler" belirlenmeye çalışılmıştır. Bağımsız (serbest) meslek mensupları ile yapılan anket sonuçlarından elde edilen veriler normal dağılıma uymadığı için verilerin analiz ve değerlendirilmesinde, non-parametrik tekniklerden Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis testleri kullanılmıştır. Sivas ilindeki meslek mensupları; mesleki etik kurallarına uyulmasında "cezai ve vicdani yaptırımların" etkili olduğu, etik dışı davranma nedenleri arasında "meslek mensubunun ahlaki zayıflığı", "AB uyum sürecinin meslek etiğinin gelişmesine katkı sağlayacağı" fikirlerini öne sürmüşlerdir.

Özet İngilizce :

This paper handles the subjects of business ethics and accounting business ethics via touching the meaning differences between the concepts ethics and morality. In this context, it is strived to be discovered "the judges related to profeesion ethics, reasons behind acting by ethics or behaving nonethical" of those self-employed accountants working in the city of Sivas. Because of incompatibility of the data got from the survey results of self-employed (independent) accountans with normal distribution, it is chosen to apply the Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis tests through nonparametrical technics to analyze and evaluate the data. Occupational associates in Sivas, come up with the ideas that "punitive and conscientious enforcement" are effective in obeying occupational code of ethics, "moral weakness of occupational associate" is among the reasons of acting in non-ethical way and finally; "EU adaptation process is supposed to contribute to the improvement of occupational ethics".

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :