Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 46

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Muhasebe bilgilerinin karar almada kullanımının önemi ve çanakkale’de faaliyet gösteren sanayi işletmelerinde bir uygulama

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv., Biga İİBF1, Çanakkale Onsekiz Mart Üniv, Sosyal Bil. Ens.2
Görüntülenme :
433
DOI :
Özet Türkçe :

İşletmeler her gün sayısız alternatifle yüz yüze gelirler. Bu alternatifler arasından seçim yapmak iş hayatının anlamı olan kararı ifade eder. Uzun yıllardan beri yönetim literatüründe muhasebe, karar alma sürecinin en önemli aracı olarak görülmektedir. İşletmelerin muhasebe sistemi karar almada kullanılabilir nitelikteki verilerin çoğunu ilgili taraflara sağlayabilmektedir. Dolayısıyla muhasebe bilgileri, karar alma sürecinde işletme yönetimince ihtiyaç duyulan nitelikteki bilgiler olduğundan oldukça önem taşımaktadır. Bu çalışmada muhasebe bilgilerinin karar alma sürecindeki gerekliliği vurgulanmaya çalışılmış ve Çanakkale imalat işletmelerinde muhasebe bilgilerinin kullanımıyla işletme kararlarının alınması arasında ilişkinin olup olmadığı, dolayısıyla muhasebe bilgilerinin kullanımının işletme kararlarının alınmasını etkileyip etkilemediği belirtilmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre; Çanakkale imalat işletmelerinde ağırlıklı olarak stratejik kararların alındığı, muhasebe bilgileri ile bu kararlar arasında ilişkinin olmadığı, dolayısıyla muhasebe bilgilerinin kullanımının bu kararların alınmasını etkilemediği sonucuna varılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Every day the business enterprises are faced with a lot of alternatives. Choosing between these alternatives is the decision which means the life of the business. For many years management literature has regarded accounting as the most important tools of the decision making process. The accounting systems of the enterprises provide the information which is useful for decision-making process to be used by related users. So, the information which is needed by the managers in decision making process is the accounting information and because of this it is very important in management. In this study the need for accounting information in decision making process is tried to be emphasized and it is tried to find out the relation between accounting information and business decisions exist or not in Çanakkale manufacturing enterprises. Due to this, it is tried to find out whether accounting information impacts business decisions.According to findings of the study, most of the decisions that is made by Çanakkale manufacturing enterprises are strategic decisions and there is no relation between strategic decisions and accounting information. So, this means that the usage of accounting information doesn't have affect on strategic decisions.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :