Muhasebe Bilgi Sistemlerinde Bilgi Güvenliği

Küreselleşen dünyada yaşanan yoğun rekabet ortamı ve teknolojik gelişmeler muhasebe bilgi sistemlerinde bilgilerin bilgisayarlı ortamlarda üretilmesini ve sunulmasını gerekli kılmıştır. İşlemlerin bilgisayarlı ortamda yürütülmesi, sağladığı avantajlar yanında çeşitli güvenlik sorunlarını da beraberinde getirmiştir, İşletmelerin Internet'le dış dünyaya açılmaları, on-line olarak faaliyetlerini sürdürmeleri sadece işletme içinden değil işletme dışından da tehditlerin oluşmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle işletmelerin muhasebe bilgi sistemlerini tehdit eden iç ve dış unsurlara karşı güvenlik önlemleri almaları gerekmektedir. Ayrıca bu konuda gerekli "bilgi güvenlik politikaları" oluşturulmasında büyük yarar bulunmaktadır.

(Information Security in the Accounting Information Systems

(Information Security in the Accounting Information Systems) High competition and technological developments in today's world have caused accounting system use computer aided applications. Besides having many advantages, using computer aided applications have many security problems as well. In particular on-line processing and internet have many threats originating internal and external sources of the managements. Therefore managements must take safety precautions. Furthermore establishing ali necessary security policies would provide considerable benefits.