Yıl 1998, Cilt: 32 Sayı : 2 Sayfalar 102 - 108 2013-06-10
ÇEŞİTLİ KİMYASAL TEMİZLİK SOLÜSYONLARININ AKRİLİK KAİDE MATERYALİNİN YÜZEY SERTLİĞİNE ETKİSİ-THE EFFECT OF VARIOUS CHEMICAL CLEANING SOLUTIONS ON THE SURFACE HARDNESS OF AN ACRYLIC RESIN DENTURE BASE MATERIAL
Gülsen BAYRAKTAR,Metin TURFANER,Özlem DURAN,Nurten TURAN
11 261

Öz ÖzetSon yıllarda, Hepatit B ve kazanılmış immün sistem eksikliği sendromu (AİDS) gibi hastalıkların görülme sıklığının ve bu hastalıklarla ilgili bilinçlenmenin artması çapraz enfeksiyon kontrolünün önemini arttırmıştır. Ayrıca, diş hekimi hastalarına kullanımı kolay, protez kaide maddesine de zarar vermeyen bir temizleyici ajan önermelidir. Ancak, protez temizlik solüsyonlarının protez kaide maddelerinin fiziksel ve mekanik özelliklerinde bazı değişimlere neden olduğu bildirilmektedir.Bu çalışmada beş kimyasal temizlik solüsyonunun akrilik kaide materyalinin yüzey sertliğine etkisi değerlendirilmiştir.1 gün ve 7 gün kimyasal temizlik solüsyonlarına daldırma işlemleri sonunda, temizlik solüsyonunun yapısına bağlı olarak yüzey sertlik değerlerinde farklı değişimler belirlenmiştir. Ancak, 365 gün gibi uzun süreli daldırma işlemi sonunda, beş kimyasal temizlik solüsyonunun da deney örneklerinin yüzey sertlik değerlerinde istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı (p<0.001) azalmaya neden olduğu saptanmıştır.Anahtar kelimeler: Kimyasal temizlik solüsyonları, protez kaide maddeleri, yüzey sertliğiAbstractThe importance of cross-infection control has received an increasing attention in recent years because of the greater incidence and awareness of communicable diseases such as Hepatitis B and acquired immune deficiency syndrome (AIDS). Dentist should advise a cleaning solution which is used esaily and is not harmful to denture base material. However it has been reported that denture cleaning solutions may cause some changes in physical and mechanical properties of denture base materials.In this study, the effects of five chemical cleaning solutions on tJte surface hardness of an acrylic denture base resin material are evaluated.After one day, seven days of immersion periods, due to the composition of the cleaning solution the surface hardness varied. However, after 365 days of immersion the decrease in the surface hardness values with each solution is found to be statistically significant (p<0.001).Key words: Chemical cleaning solutions, denture base nuite-rials, surface hardness 

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 10 Haziran 2013
Bölüm Araştırmalar / Original Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 10 Haziran 2013


Makalenin Yazarları
Gülsen BAYRAKTAR
Metin TURFANER
Özlem DURAN
Nurten TURAN