Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 41

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Maliyet muhasebesi dersi eğitim sürecinin iyileştirilmesinde hata türü ve etkileri analizi yönteminin kullanılması

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF1
Görüntülenme :
560
DOI :
Özet Türkçe :

Eğitim sisteminde başarı en önemli hedeflerden birisidir. Şimdiye kadar eğitim sisteminde başarının ölçülmesi, iyileştirilmesi üzerine birçok araştırma yapılmıştır. Eğitimde başarının artırılması için öncelikle yapılması gereken çalışmalardan bir tanesi başarısızlığa iten sebeplerin belirlenmesidir. Bu konuda istatistiksel veya matematiksel yöntemler olmak üzere birçok nicel ve nitel yöntemlere başvurulabilir. Bu yöntemler içersinde kolay ve pratik uygulanabilen Hata Türü ve Etkileri Analizi (HTEA) yöntemi öne çıkmaktadır. Ancak şimdiye kadar eğitim sürecinin iyileştirilmesi amacıyla bu yöntemin kullanılması örneklerine özellikle ulusal literatürde rastlanılmaması çalışmanın önemini artırmaktadır. Çalışmanın konusu İşletme lisans programlarında bulunan maliyet muhasebesi dersinin eğitim sürecinde başarısızlığa sebep olan risk faktörlerinin HTEA ile değerlendirilmesi üzerinedir. Aynı zamanda eğitim sürecinin iyileştirilmesi çalışmasının da ilk aşamasını oluşturmaktadır. Maliyet muhasebesi dersinde geçmiş deneyimler, gözlemler ve öğrencilere yapılan anket uygulamaları çerçevesinde elde edilen bilgiler ışığında derste başarısızlığa sebep olan risk faktörleri belirlenmiş ve HTEA yöntemi ile verilerin değerlendirilmesi sonucu risk öncelik göstergesi (RÖG) puanları hesaplanmıştır. Bu puanların büyükten küçüğe doğru sıralanması sonucunda risklerin önem düzeyi sıralamaları da elde edilmiş ve sürecin geliştirilmesine hazır hale getirilmiştir.

Özet İngilizce :

Achievement is one of the most important targets for the educational system. There have been several studies on its evaluation and improvement so far. However, determination of the couses behind the failure has the priority to ensure to achievement. For that purpose, it is possible to use many qualitative and quantitative methods. Among such methods Failure Mod And Effect Analyse (FMEA), has got an easy and practical aspect to be applied. The fact that the number at the studies using this method is rare in the national literature in Turkey increases the significience of the present study. This study focuses on the evaluation, through FMEA, of the each factor that couses for failure in the learning process of the course of Cost Accounting Course at the department of management at graduate level. It also constitutes the first step in the improvement of the educational process. The study first determines the risk factors cousing for failure at the Cost Accounting Course in the light of past experiences, personal observations and the survey applied to the students. Then it calculates Risk Priority Number (RPN) for each factor through FMEA method. Finally, it ranks such factors in order of increasing importance according to the calculated numbers.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :