Maliye Bakanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ve Türkiye Muhasebe – Finansal Raporlama Standartları’na Göre Varlık ve Borçları Değerleme Esasları: Bir Karşılaştırma (I)

Son yıllarda, Türkiye’de isletmelerin finansal tablolarının Uluslararası Muhasebe Standartları / Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırlanması ile ilgili bir geçis süreci yasanmaktadır. Bu süreçte, Maliye Bakanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ve Uluslararası Muhasebe Standartları / Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na göre varlık ve borçları değerleme esasları ve bunlar arasındaki benzerlik ve farklılıkların ne olduğunun isletmeler tarafından bilinmesi gerekir. Bu nedenle, bu çalısmada Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ve Uluslararası Muhasebe Standartları / Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olan Türkiye Muhasebe - Finansal Raporlama Standartları’na göre varlık ve borçları değerleme esaslarının incelenmesi ve bazı varlık ve borçları değerleme esaslarının karsılastırılması amaçlanmıstır.

The Measurement Bases of Assets and Liabilities within the Context of theCommunique of Accounting Application System of Ministry of Finance and Turkish Accounting- Financial Reporting Standards: A Comparison (I)

In recent years, there has been a transition process regarding preparation of financial statements of businesses in Turkey according to International Accounting Standards / International Financial Reporting Standards. In this transition process, the measurement bases of assets and liabilities within the context of The Communique of Accounting Application System of Ministry of Finance and International Accounting Standards / International Financial Reporting Standards, and what are the differences and similarities among those must be known by the businesses. Hence, in this study, we have aimed at studying the measurement bases of assets and liabilities within the context of TheCommunique of Accounting Application System of Ministry of Finance and Turkish Accounting - Financial Reporting Standards harmonious with International Accounting Standards / International Financial Reporting Standards, and comparing the measurement bases of some assets and liabilities within the Context of those.