Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 41

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Lojistik faaliyetlerin rekabet stratejileri ve işletme kârı ile olan ilişkisi

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi 1
Görüntülenme :
693
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı lojistik faaliyetlerin rekabet stratejileri ve işletme kârı ile olan ilişkisini ortaya koymak ve vurgulamaktır. Lojistik faaliyetler tarihin derinliklerinden bu yana yapılmakta olan ve günümüz modern işletmecilik anlayışında da oldukça önemli bir stratejik yere sahip olan bir hizmet faaliyet alanı olma özelliğindedir. Etkin ve verimli bir biçimde yapılan lojistik faaliyetler ile gerek değer avantajı gerekse verimlilik avantajı yaratılarak daha yüksek müşteri değerine ulaşılabildiği ve işletmelerin faaliyette bulundukları sektörlerde rakiplerine kıyasla bir adım daha öne çıkabildikleri bu alanda yapılan çalışmalardan da görülmektedir. İşletmelerde yapılmakta olan lojistik faaliyetlerden beklenen yararın sağlanabilmesi ise, bu faaliyetlerin bütünleşik bir performans sistemi içerisinde ele alınmasını gerektirmektedir. İşletmelerin lojistik faaliyetler sonucu katlanmak zorunda oldukları maliyetler incelendiğinde, lojistik maliyetlerde yapılan maliyet azaltım çalışmalarının işletme karına oldukça önemli oranlarda katkı sağladığı görülmektedir. Bu çalışmada da lojistik alanında yaşanan gelişmelere paralel olarak; lojistik faaliyetlerin gelişimi, önemi, lojistik performans standartları, lojistik faaliyetlerin rekabet stratejileri ve işletme kârı ile olan ilişkisi ortaya koyulmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to indicate and emphasize the relation of logistics activities with competition strategies and business profit. Logistics activities are a service field which have been doing for a long period of time and have a very important strategic position. Previous studies show that higher customer value can be reached and companies can be in front of their competitors by creating both value advantage and effectiveness advantage with logistics activities, which are done effectively and efficiently. The benefit expected from logistics activities in the companies also requires these activities to be treated in an integrated performance system. When the costs that companies should tolerate as a result of logistics activities are analyzed it is seen that cost reduction efforts in logistics costs affect business profit pretty much. In this study, the development and importance of logistics activities, performance standards of logistics, and emphasize the relation of logistics activities with competition strategies and business profit will be discussed and presented, in parallel with improvements in logistics sector.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :