Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 40

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Leasing sektöründe kdv oranı değişikliğinin imkb’de işlem gören leasing şirketlerinin hisse senedi getirisine etkisi

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi, SHYO1, Anadolu Üniversitesi, SBE2
Görüntülenme :
392
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, 2008 yılından itibaren, leasing sektöründe uygulanmaya başlanan KDV oranı değişikliğinin, halka açık leasing sektörü hisse senetlerinin getirileri üzerine etkileri incelenmiştir. Olay çalışması yönteminden yararlanılarak hisse senetleri İMKB’de işlem gören tüm leasing şirketleri (7 adet) uygulamaya dahil edilmiştir. Olay penceresi olarak 43 iş günü alınmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, olay öncesi ve sonrası, istatistiksel olarak anlamlı anormal getirilerin elde edilmesinin mümkün olduğu saptanmıştır. Kümülatif anormal getirilerin elde edilmesinin ise, sadece olay öncesi 38. ve 43. günler arasında mümkün olduğu, olaydan önceki ve sonraki diğer günlerde istatistiksel olarak anlamlı kümülatif getiriler olmadığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study, we examined the impacts of VAT regulations to be implemented in the leasing secton in 2008 on the returns of public leasing sector shares. We included all of the companies whose shares were listed on the ISE, total number 7, in the study by using the event study method. As event window, 43 work days were taken into account. According to the results of the study, it was determined that it was possible to gain statistically significant abnormal returns before and after the event. It was concluded that cumulative abnormal returns were possible only between the 38th and 40th days before the event and there were no stastically significant abnormal cumulative returns on the other days before and after the event.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :