Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 48

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kurumsal yönetim endeksi performans

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF1, Gümüşhane Üniversitesi İİBF2
Görüntülenme :
467
DOI :
Özet Türkçe :

Kurumsal yönetim, günümüzde tüm dünyada oldukça popüler olan modern bir yönetim anlayışıdır. Dünyada kurumsal yönetim alanında belirli bir çerçeve oluşturmaya yönelik olarak birçok ülke yürürlükte olan mevzuatını, en iyi kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde yeniden şekillendirmektedir. Dünyadaki uygulamalara paralel olarak, Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurumsal yönetim ilkelerini oluşturmuştur. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) da SPK'nın oluşturduğu bu kurumsal yönetim ilkeleri ışığında İMKB'de işlem görmekte olan halka açık anonim şirketleri söz konusu ilkeleri uygulama yönünde desteklemek amacıyla kurumsal yönetim ilkelerine uyumu derecelendirerek bir "kurumsal yönetim endeksi" hesaplama çalışmalarına başlamıştır. İMKB kurumsal yönetim endeksi, derecelendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen değerleme sonucu kurumsal yönetim ilkelerine uyum notu en az 6 olan ve gözaltı pazarı dışındaki pazarlarda işlem gören hisselerden oluşan endekstir. Bu çalışmanın amacı, 2007 Eylül – 2009 Kasım dönemi Türkiye'deki kurumsal yönetim endeksini risk-getiri açısından değerlendirmektir. Çalışmada, portföy performans değerlendirmesinde yaygın olarak kullanılan Sharpe, Treynor ve Jensen performans endekslerine yer verilmiş ve her bir performans endeksine göre çalışma kapsamında yer alan endekslerin araştırma dönemi itibariyle performans durumları ortaya konmuştur.

Özet İngilizce :

Corporate governance is a considerably popular modern management apprehension all over the world today. Today's world a lot of countries embody their current legislations in the framework of their best corporate governance principles. SPK (Capital Markets Board of Turkey) has formed the corporate governance principle in Turkey in parallel with the applications all over the world. In the light of SPK corporate governance principles in Turkey, ISE (Istanbul Stock Exchange) has also started calculating studies of "Corporate Governance Index" by grading the coherence of the corporate governance principles to support the application of these principles in public anonymous processing in ISE. ISE Corporate Governance Index is an index whose corporate governance principles adaptation point is at least 6 as a result of the evaluation made by rating institutions and composed by the shares processing in out of watch list companies markets. The aim of the study is to evaluate 2007 September-2009 November period corporate governance index in terms of risk-return in Turkey. In this study, commonly used Sharpe, Treynor and Jensen performance indexes are ranked and according to each performance index, the performance conditions of the indexes included within the study are presented in respect of research term.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :