Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 40

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küreselleşme, standartlarda yakınsama ve muhasebe mesleğine rehberlik eden ilkeler

Yazar kurumları :
International Federation of Accountants1
Görüntülenme :
401
DOI :
Özet Türkçe :

Küreselleşme, daha büyük uluslararası yatırımlar ve yeni teknolojilerin ticari işlemlerin hızını artırması gibi nedenlerle son yıllarda iş dünyası özellikle de muhasebe mesleği önemli ölçüde değişime uğramıştır. Muhasebe mesleği, tarihi boyunca, yüksek kalitede hizmet vermeye ve piyasanın değişen ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmıştır. Şu an muhasebe mesleği tarihi için çok özel bir zaman. Muhasebe ve denetimin geleceğini iki önemli konu şekillendirmektedir: yakınsamanın başarılması ve mesleki standartların kullanımı ve gelişimi için ilke temelli bir yaklaşıma dönülmesi. 123 ülkedeki birliği ve 157 üyesi ile küresel bir muhasebe mesleği örgütü olan Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (the International Federation of Accountants - IFAC) 30 yıldan uzun bir zamandır yüksek kalitede hizmet verilmesinde, değişen taleplerin karşılanması için gereken uyumun sağlanmasında ve uluslararası muhasebe ve denetim standartlarının yakınsamasının desteklenmesinde muhasebe mesleğine önderlik etmektedir. Bu sunuş, mesleğin son zamanlardaki başarıları ve bu başarıların mesleğimizin başarısını nasıl etkileyeceği konusunda yoğunlaşmaktadır. Bu bildiri, uluslararası yakınsamanın gerçekleştirilmesindeki başarıları, yakınsamanın işletme faaliyetlerinin küreselleşmesinde oynadığı rolü, ilke temelli standartlara dönüşün ayırt edici özelliğini ve mesleki yargının düzgün uygulanması için ihtiyaç duyulan hususları açıklayacak. Bu bildiri ayrıca IFAC’ın, üye odaların destekleriyle, XBRL gibi yeni teknolojilerin uygulanmasını içeren gelecekteki girişimlerin tanımlanmasında, sürdürülebilirlik ve çevresel konuların raporlanmasında ve finansal raporların yararlarının artırılmasında küresel mesleğe nasıl öncülük ettiğini ele alacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The business world, and the accountancy profession in particular, has undergone significant changes in recent years as globalization, greater international investment, and new technologies have increased the speed and activity of commerce. Throughout its history, the accountancy profession has remained committed to meeting the changing needs of the marketplace and delivering high quality service. Now is a very special time in the history of the accountancy profession. Two significant issues are shaping the future of accounting and auditing: the achievement of convergence and the return to a principles-based approach to the development and use of professional standards. For more than 30 years, the International Federation of Accountants (IFAC), the global organization for the accountancy profession with 157 members and associates in 123 countries,has been actively leading the profession in delivering high quality, adapting to meet changing demands, and promoting convergence to international accounting and auditing standards. This presentation will focus on recent accomplishments of the profession and how these accomplishments will influence the future of our profession. The paper will describe the successes in achieving international convergence, the important role that convergence has played in the globalization of business activities, the relevance of returning to principles-based standards, and the consequent need for properly exercising professional judgment. This paper will also discuss how IFAC, with the support of its member bodies, is leading the global profession in addressing future challenges, including implementing new technologies such as XBRL, reporting on sustainability and environmental issues, and improving the usefulness of financial reports.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :