Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 46

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küresel iklim değişikliğini azaltmanın bir yolu olarak karbon finansmanı

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi1
Görüntülenme :
443
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma karbon salımını azaltmaya yönelik yeni finansman yöntemlerinin analizini ve bu yöntemlere bağlı olarak ortaya çıkan karbon piyasalarının yapısını ve performansını açıklamayı amaçlamaktadır. Çalışmada, piyasa fiyatında bir homojenlik sağlanamamış ve bazı piyasa araçlarının henüz standandartlaşmamış olmasına rağmen karbon fiyatlarını etkileyen en önemli unsurların; global üretim düzeyi, petrol ve doğalgaz fiyatlarında meydana gelen değişim, yakıt dönüşümü, Avrupa Birliği Tahsisatlarına yönelik biriktirme uygulaması, Belgeli Salım Azaltımları'nın Avrupa Birliği piyasalarına dahil edilmesine bağlı arz değişimleri ile küresel anlaşmalar ve yerel düzenlemeler olduğu tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

This study aims to analyse the new finance methods to reduce carbon emission and to explain the structure and performance of carbon markets which have arisen as a result of these finance methods. Despite non homogeneous market price and non standard structure of some market tools, the study shows that the most important factors effecting carbon prices in European Union are; global production level, changes in oil and natural gas prices, fuel conversion, Banking rule for European Union Allocations, inclusion of Certified Emission Reduction to European Union markets and global agreements and local regulations.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :