Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 42

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kriz nedeni ve çıkış yolları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Bahçeşehir Üniversitesi, İİBF1
Görüntülenme :
657
DOI :
Özet Türkçe :

Yaşanılan ekonomik kriz ile ilgili olarak ortaya atılan görüşler: bu krizin, finansal krizin reel sektöre yansıması olduğu, ABD’de taşınmazlar sektöründe oluşan balonun finansal sektör aracılığı ile yaygın-laşmasından kaynaklandığı, kapitalist düzenin yarattığı bir kriz olarak ortaya çıktığı şeklindedir. Krizden çıkış paketlerinin mali olanakları artırmak şeklinde geliştiği de bilinmektedir. Türkiye’nin ise, 2009 yılında krizi daha fazla hissedeceği ileri sürülebilmektedir. Politik yapısı, bürokratik kapasitesi, eğitim düzeyi, yaygın değer yargıları nedeniyle Türkiye’nin ciddi bir kriz paketi hazırlayarak uygulamasına olanak görülmemektedir. Bu nedenlerle Türkiye’nin edilgen bir biçimde dünya ekonomisindeki gelişmelere göre çalkalanma ihtimali yüksektir. 

Özet İngilizce :

According to the views about the current economic crisis, this crisis is reflected in the real sector of the financial crisis and, this crisis is taken root from the US Real Estate Bubble which became wide-spread through the financial sector. It is also known that rescue packages from the financial crisis have developed from raised financial opportunities. It can be put forward that Turkey will be felt more finan-cial crisis at 2009. Due to the political structure, bureaucratic capacity, level of education and common values, it is not possible to preparation and implementation of the serious crisis package in Turkey. For these reasons, according to the developments in the World Economy, possibility of economic fluctua-tions on Turkey is high in a passive form.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :