Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 46

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kontrol ortamının değerlendirilmesi: bir kamu idaresinde uygulama

Yazar kurumları :
Beykent Üniversitesi, İİBF1
Görüntülenme :
419
DOI :
Özet Türkçe :

İç kontrol süreci, yönetimin bir işlevi olarak kurumun yönetsel yetkinliklerinin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. Kurumun geçmişi, kültürü ve iş yapış stili ile şekillenen kontrol ortamı, iç kontrol sürecinin başarılı bir şekilde yürütülmesini doğrudan etkilemektedir. Bu çalışma, kontrol ortamı analizinde kullanılabilecek, COSO modelini esas alan bir yöntemin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu çerçevede kontrol ortamı etik uygulamalar, stratejik yönetim, insan kaynakları yönetimi, süreç yönetimi, kurumsal performans yönetimi, bilişim uygulamaları ve örgütsel yapı bileşenlerini kapsayan yedi başlıkta değerlendirilmiştir. Bir kamu idaresinde kontrol ortamı, olay çalışması yöntemi kullanılarak, yedi başlık altında geliştirilen ölçütler seti ile incelenmiştir.

Özet İngilizce :

Internal control process, as a management function, helps improvement of managerial competencies of an organization. Control environment shaped by history, culture and business style of an organization, influences directly the successful execution of internal control process. This article aims to improve a COSO based method can be used in control environment analysis. In this context, control environment regarded as a compound of ethic applications, strategic management, human resource management, process management, organizational performance management, informatics applications and organizational structure. Control environment of a public administration is analyzed, using case study method, with a set of criteria developed under the seven titles.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :