Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 49

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kobi’lerin halka açılma eğilimleri ve gelisen isletmeler piyasası’nın kobi’lerin halka açılma istekleri üzerine etkisi: çankırı-kastamonu-sinop bölgesi örneği

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1, Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu2
Görüntülenme :
597
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye’nin sosyo-ekonomik gelisiminde çok önemli bir yere sahip olan KOBİ’lerin finansman ihtiyaçlarını karsılamanın yanında yapısal açıdan da gelismesine katkı sağlayacak olan “halka açılma” seçeneği, bugüne kadar yeterince hayata geçirilememis bir çözümdür. Sermaye Piyasası Kurulu’nun son yıllarda bu konuya özel önem vermesi ile KOBİ’lerin sermaye piyasalarından yararlanabilmesine imkan veren gerekli düzenlemeler yapılmıs ve “Gelisen Đsletmeler Piyasası (GĐP)” kurulmustur. Bu çalısmanın amacı belirli bir bölgedeki örnek kütleden hareketle KOBİ’lerin halka açılma konusundaki algı ve tutumlarını, ve GİP’in hayata geçirilmesinin, KOBİ’lerin bu konudaki eğilimleri üzerinde nasıl bir etki yarattığını ortaya çıkarmaktır. Yapılan anket ve istatistiksel analizler sonucunda KOBĐ’lerin öncelikle halka açılma konusunda yeterli bilgi ve bilince sahip olmadıkları, bu nedenle halka açılmayı hala öncelikli bir seçenek olarak algılamadıkları, ancak yeterli bilgilendirme yapılırsa halka arza istekli olabilecekleri tespit edilmistir. Ayrıca halka arz maliyetinin düsürülmesi, İMKB’de islem görmek için gerekli sayısal kosulların esnetilmesi ve bağımsız denetim raporlarının istenilme aralığının uzatılmasının, KOBĐ’lerin halka açılma eğilimlerini olumlu yönde etkilediği ispatlanmıstır. Öte yandan halka arzın, finansman dısındaki yapısal katkıları da KOBĐ’ler tarafından önemsenmektedir. Bu konudaki bilinçlendirme basarıldığında GĐP amacına ulasmıs olacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Until recently, Going Public (GP) has never been a considerable financing option for Small and Medium Size Enterprises (SMEs), one of the building blocks of socio-economic development of Turkey. Due to the special interest and efforts of Capital Markets Board of Turkey (CMB), certain regulations have now been realized and a new market called “Emerging Companies Market (ECM)” has begun to operate within Istanbul Stock Exchange (ISE). The aim of this paper is to explore the perceptions and attitudes of SMEs towards GP and to find out whether starting ECM has any effect on their perceptions and attitudes with regard to GP. The findings show that SMEs still do not have sufficient information and consciousness in this regard and thus still do not perceive GP as primary option. However, they are expected to consider GP if they are informed effectively. Also, it is proved that lower costs, eased requirements, and less auditing reposts have postivie effect on GP. Apart from being a financial source, SMEs also consider the organizational benefits of GP. The goal of ECM would be realized if a sufficent awareness can be achieved in this regard.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :